Aggresjon i forbindelse med mat

Enkelte hunder kan bli aggressive om du nærmer deg den når den spiser mat eller gnager på et bein. Andre kan også bli aggressive når den er i nærheten av mat som f.eks står i et skap eller mat som er i forsekken. Det er vanligvis tre årsaker bak denne atferden. Den vanligste er at dette er lært,  ofte fordi hundeeier har fått råd om å lære hunden å akseptere at vi kan ta fra den mat. Andre årsaker kan være arv eller det kan være deler av en sykdom.

Det er ingen spesiell rase eller kjønn som oftere blir aggressive i forbindelse med mat. Utvikling av denne type atferdsproblem skjer oftest hos hunder som er mellom 6-18 mnd gammel. Av og til kan valper i 8-16 ukers alder utvikle denne atferden. Mataggresjon kan rettes mot både hunder,  mennesker eller andre dyr.
De fleste hunder vil variere intensiteten i aggresjonen avhengig av hvor attraktiv maten er. Det kan hende at hunden er aggressiv når den får matrester,  men ikke når den får tørrfôr. Noen kan bli aggressive i forbindelse med gangabein, griseøre eller kjøttbein, men ikke ved mat i matskålen. Dette vil variere fra hund til hund og vil kunne være avhengig av hva hunden har opplevd.

Det er ulike situasjoner hvor det er større sannsynlighet for at aggresjon kan oppstå. Disse kan være at hunden har spesielt god mat, den kan ha fri tilgang på mat eller har ting å gnage på som den bruker lang til på. Hunden har meget høy apetitt, ha blitt ertet med mat, den har blitt forstyrret av barn når den har spist. Voksne kan ha tatt mat fra hunden når den har spist eler det kan også ha vært konflikter mellom hund og eier/familie.

Andre mulige årsaker til at hunden kan være aggressiv er at den kan ha fryktaggresjon. Hunden kan være redd mennesker generelt og ikke bare når den har mat. Og en underliggende frykt for å miste noe verdifult ligger ofte under de fleste typer mataggresjon. Hunden kan ha smerter i tennene som igjen kan føre til smerterelatert aggresjon.

Polyfagi (unormalt sterk appetitt) kan også føre til aggresjon. Dette kan være fordi hunden har et større behov for enegergi fordi den er drektig, produser melk, er i vekst, den er i kalde omgivelser eller har økt aktivitet. Andre årsaker til polyfagi er at hunden er syk. Det kan f.eks være diabetes, hormonelle problemer eller den kan ha parasitter. Andre mulige årsaker til polyfagi kan være at hunden får medisiner som inneholder f.eks progestiner, benzodiazepiner eller for mye insulin. Eller hunden kan rett og slett ha for dårlig balasert kost eller for lite mat.

Når man har en hund som er aggressiv er noe av det viktigste å sette inn tiltak for å forhindre at folk og andre dyr blir bitt. For å ivareta sikkerheten er det viktig å unngå hunden når den spiser (evt. plassere hunden på et eget rom). Ikke gi hunden ting å gnage på som tar tid. Skulle det oppstå en situasjon med aggresjon, ikke gå inn i konflikten. Det vil bare forværre problemet og det øker sjansen for å bli bitt. Det er også viktig å gi hunden måltider dersom den har fri tilgang til mat, og å ta vekk matskålen etter at hunden har spist om hunden har en tendens til også være aggressiv omkring denne selv om den er tom. Skill barn og hund fysisk når hunden spiser, f.eks la hunden få mat når barna sover eller la hunden spise på eget rom, bak en barnegrind eller andre ting som vil ivareta barnas sikkerhet. Om hunden blir aggressiv om du mister mat på gulvet eller passer på steder hvor det er mat – ikke la den få tilgang til det stedet.

For å behandle hunder som er aggressive i forbindelse med mat er det viktig først å utelukke eventuelle medisinske årsaker. Grundig veterinærsjekk inkludert avføringsprøve vil være viktig. Behandlingen vil være avhengig av hvorfor hunden er aggressiv. Ta kontakt for å få satt opp time til atferdskonsultasjon for få stilt en atferdsdiagnose og få satt opp et behandlingsoppleg tilpasset dere og deres hund.