Basistiltak – separasjonsangst

Etter sommerferien er det høytid for separasjonsangst. Hunden har vært sammen med eieren/familien hele sommeren og plutselig kommer hverdagen med jobb og skole.
For hunder som har hatt separasjonsansgt, er disponert for separasjonsangst eller som er i ferd med å blir behandlet for separasjonsangst er det lett å få tilbakefall eller utvikle separasjonsangst.

Behandling av separasjonsangst handler om å gjøre noe med tilknytningen mellom hund og eier, gjøre hunden mer selvstendig og samtidig å øve på å være alene hjemme.

Det er viktig å være klar over at tiltakene vil hjelpe på separasjonsansgt i varierende grad da hver enkelt hund har ulike prognose.

Hunder med dårlig prognose:

 • Separasjonsangst er vanlig i rasen
 • Hunden har aldri kunnet vært alene hjemme
 • Hunden får sterke reaksjoner på å være alene hjemme
 • Problemet har vart lenge (over et år)
 • Problemet har vært forsøkte straffet f.eks med bjeffehalsbånd
 • Hundeeier har ikke mulighet til å la hunden slippe å være alene hjemme i behandlingsperioden

+++

Hunder med god prognose

 • Problemet er ikke vanlig i rasen
 • Hunden har tidligere kunne være alene hjemme
 • Problemet har vart i kort tid
 • Hunden har ikke så sterk følelsesmessig reaksjon på at du skal gå
 • Hunden kan fint være alene i bilen
 • Hunden kan fint passes av andre uten problemer
 • Hundeeier/familien er motivert, har gode trenerferdigheter og er samstemte

Differensialdiagnoser

Differensialdiagnoser er de andre mulige tingene det også kan være. Før du ev velger å sette inn tiltak er det viktig å være sikkert på at hunden er frisk og at den virkelig har separasjonsansgt. Å stille en sikker diagnose er i mange tilfeller ikke lett. Et eksempel var en hund som raste ned ting hjemme da den var alene. Det viste seg at det ikke feilte hunden noe, men at familien hadde mus i huset som hunden var på jakt etter. Tiltakene ble da noe annerledes enn de hadde tenkt seg i utgangspunket.
Første prioritet er å ta en veterinærundersøkelse og filme hunden alene hjemme.

Dette er differensialdiagnoser på separasjonsansgt som det er viktig å merke seg:

Hunder som bjeffer, hyler eller piper

 • Eksterne stimuli
 • Sosial fasilitering (hunden bjeffer fordi andre hunder bjeffer)
 • Lek
 • Territoriell aggresjon
 • Frykt
 • Smerte
 • Kognitiv dysfunksjon (Demens)

Ødelegger ting inne

 • Lek/ undersøkelse
 • Territoriell atferd
 • Fryktreaksjoner
 • Ødelegger fordi hunden vil komme vekk

Tisser inne

 • Medisinske problemer
 • Manglende hunsrenhet
 • Andre fryktreaksjoner
 • Få tisse ofte nok
 • Inkontinens
 • Innendørsmarkering
 • Kognitiv dysfunksjon (Demens)

Medisinske differensialdiagnoser – dette er et utdrag

 • Infeksjonssykdommer
 • Hevelser i CNS som kan påvirke bl.a. det limbiske system, amygdala, hypotalamus
 • Ernæring (Thiamin og tryptofan mangel , høyt inntak av proteiner (over 32 %) )
 • Forgiftninger ( bl.a.bly, sink)
 • Fukosidose (Engelsk Springer Spaniel)
 • Systemisk lupus
 • Lissencephaly og Hydrosephalus
 • Ulykker – Skader på hodet og smerter
 • Hormonelt (Hypertyreose og hypotyreose , Kjønnshormoner, Corticosteroider)
 • Psykomotor epilepsi
 • Svekkede sanser
 • Hudproblemer

Basistiltak

Behandling av separasjonsansgt vil foregå på flere nivå. Her følger basis kort listet opp, det er viktig å meke seg at tiltakene ikke er utførlig beskrevet. For å oppnå best resultater med treningen bør hunden få slippe å være alene hjemme før den mestrer det.

Reduser viktighet av den/de som hunden er sterkt knyttet til:

 • Ignorer oppmerksomhetssøkende atferd
 • Reduser fysisk kontakt.
 • Fordel arbeidsoppgaver
 • Stimuler til selvstendig og uavhengig atferd. Aktiviser hunden med ting den kan holde på med selv slik som å søke etter noe, tygge på noe eller løse oppgaver.
 • Hunden bør sove for seg selv hvor som helst bare utenfor soverommet. Om den ikke er vant til det bør det læres gradvisgradvis læres.

Når du er hjemme med hunden:

 • Tilby hunden tilstrekkelig aktivisering som trening, tur og lek
 • Ikke forsterk klenging fra hundens side eller oppmerksomhetssøkende atferd
 • Om hunden tasser etter deg rundt omkring i huset, lær hunden øvelser hvor hunden sitter, ligger eller står på litt avstand fra deg og gjør disse slik at hunden vil ha en morsom oppgave å gjøre uten at du er helt ved den
 • Lær hunden å gå på ”plassen sin” og bli der over tid. Øv gradvis på at hunden skal være der mens du beveger deg rundt i huset.
 • Desensitiser hunden ovenfor relevante avgangssignaler slik som å plukke opp nøkler, veske, ta frem og på klær og sko uten at du forlater hunden.
 • Om hunden er aggressiv ovenfor deg/dere når du skal skal gå hjemmefra – øv på at hunden skal sitte og slappe av i området ved ytterdøren. Du skal også trene på ”Avslapningsøvelse”, denne kan du også bruke i denne situasjonen – improviser litt rundt den.
 • Hunden bør ikke sove i sengen og helst ikke på soverommet
 • Hunden bør ikke få ligge sammen med deg i sofaen. Lær den å ligge for seg selv, eller helst på gulvet.

Om du absolutt må gå fra hunden

Når du forbereder deg til å gå

 • 3o minutter før du må gå fra hunden sett på radio, ha på/av de lysene som vanligvis er på/av når du er borte.
 • Unngå interaksjon med hunden de siste 30 minutter før du skal gå hjemmefra.
 • Berik miljøet til hunden før du skal gå, leker, tyggebein, mat som er gjemt inni ting osv

Når du kommer hjem

 • Ikke straff hunden om den har tisset inne eller ødelagt noe
 • Vær rolig og avslappet når du kommer hjem
 • Overse hunden inntil den er relativt rolig og har alle fire føtter i bakken.

Se også disse artiklene

Hjemme alene-problemer – separasjonsangst
Separasjonsangst
Hva slags prognoser har hunder med atferdsproblemer