Bjeffing –lyd som høres

Bjeffing er noe de aller fleste hundeeiere synes er plagsomt og til tider kan det bli et problem for naboen eller andre omkring oss også. Det er flere personer som søker råd mot bjeffing og det er mange årsaker til at hunder bjeffer. Som hundeeier så kjenner du sikkert hunden din godt og du kan høre forskjell i hundens sinnstemning på hvordan den bjeffer. Glad bjeff, sint bjeff,  frustrert bjeff, redd bjeff osv.

En annen ting som er spesielt er at hunder som bor sammen med oss mennesker bjeffer oftere enn løshunder. Bjeffing hos hunder skjer vanlgivis direkte mot den det bjeffes mot bortsett fra når hunder er alene og har problemer med å mestre den type situasjon.

Det er flere årsaker til at hunder bjeffer og de kan gjøre det i ulike situasjoner.
– Bjeffer alene hjemme: Hunder som bjeffer når de er alene hjemme gjør det som oftest fordi de ikke mestrer å være alene hjemme. Mange av disse hundene har separasjonsangst. Noen hunder kan også bjeffe fordi de er redde og har blitt skremt en gang de var alene hjemme. Det kan f.eks være at hunden var alene hjemme på nyttårsaften, det kan ha gått en alarm, det kan ha vært innbrudd, sprengning i nærheten osv.

Bjeffer når du er sammen med hunden: Her kan det være mange ulike årsaker. En av de er at hunden er oppmerksomhetssøkende. Oppmerksomhetssøking har ofte noe med angst å gjøre. Hunden bjeffer og ser på deg eller den kan liksom høre en lyd ute og bjeffer. Da vil den ofte titte på deg for å se om du reagerer på at hunden bjeffer. Noen hunder kan også bjeffe mot lyder de hører ute f.eks lyder av noen som passerer, lyder av at det kommer noen eller lyder av hunder ute som bjeffer. I de fleste tilfeller har dette med angst å gjøre. Men i tilfeller hvor hunden bjeffer på lyder ved døren eller at det kommer noen kan det også ha med forventning at det kommer noen på besøk. Denne forventningen er ofte positiv – hunden blir glad. Noen hunder som er redd fyrverkeri eller tordenvær kan også bjeffe av den grunn.

Bjeffe mot andre hunder på tur: Er du ute på tur og hunden din bjeffer mot møtende hunder kan de ha med frykt å gjøre eller det kan ha noe med forventning å gjøre.
Hunder som bjeffer når den er ute i hagen eller i hundegård: Her kan hundene bjeffe på forbipasserende, det kan komme av angst, men også være territorielt. Hunden kan også bjeffe fordi andre hunder bjeffer, eller den vil inn til deg. Den kan kjede seg, den vil ha oppmerksomhet eller har problemer med å ikke være sammen med deg – separasjonsansgt. Om en hund bjeffer på en monoton måte så kan det være en stereotypi eller en tvangsnevrose.

Hund på hundepensjonat: Mange hunder bjeffer når de er på hundepensjonat og enkelte opplever at de får tilbake en utmattet og hes hund som har bjeffet det meste av tiden de har vært oppstallt på hundepensjonatet. Det har vist seg at hunder som kommer på hundepensjonat for første gang oftere bjeffer enn de som har vært der flere ganger. Mange hunder på hundepensjonat opplever det som en meget stressende situasjon, de er redde og engstelige og bjeffer av den grunn. Andre hunder bjeffer på hundepensjonatet fordi andre bjeffer.

Bjeffehalsbånd som tiltak? Bjeffehalsbånd kommer i mange utganger. Du får de med strøm, vann, sitronsaft, lyd, vibrasjon osv. De kan utløses automatisk ved bjeffing eller de kan fjernstyres. I Norge er det forbudt både å bruke strømhalsbånd og det er forbidt å bruke halsbånd som utløses automatisk jfr §11 i dyrevernloven av 1974. Det siste er noe mange kanskje ikke er klar over. Men uansett lov eller ikke lov. Bjeffehalsbåndet er ment å tilføre hunden et sterkt nok ubehag til at du undertrykker bjeffing. Om hunden bjeffer fordi den har angst eller er redd, så vil det føre til en dårligere velferd for hunden.

Det er i hundens beste interesse at vi gjør noe med årsaken til at hunden bjeffer og ikke bare setter inn tiltak mot symptomet – bjeffingen. De aller fleste årsakene til at hunder bjeffer har med angst, frykt å gjøre. Ikke straff hunden din fordi den er redd. Gi heller hunden din mulighet til å mestre situasjonen eller oppsøk hjelp slik at du kan sette inn riktige tiltak ved bjeffing.