Differensialdiagnoser på noen utvalgte atferdsproblemer – Hund

Omkring 30% av de hundene vi får inn på atferdskonsultasjon har helseproblemer som enten utløsende eller medvirkende årsak til atferdsproblemet. Det er viktig at hunden undersøkes før atferdskonsultasjon slik at ev funn kan behandles og hundens prognose blir bedre.

Generelt medisinske differensialdiagnoser
Dette kan forårsake eller føre til ev øke et atferdsproblem hos hund

Infeksjonssykdommer

 • Hevelser i CNS som kan påvirke bl.a. det limbiske system,  amygdala, hypotalamus
 • Ernæring:Tiamin og Tryptofan mangel. Høyt inntak av proteiner (over 32 %)
 • Forgiftninger: Bly, sink,
 • Fukosidose (Engelsk Springer Spaniel)
 • Systemisk lupus
 • Lissencephaly (glatthjerne) og Hydrosephalus (vannhode)
 • Ulykker – Skader på hodet og smerter
 • Hormonelt: Hypertyrioidisme og hypotyrioidisme, Kjønnshormoner, Korticosteroider
 • Psykomotor epilepsi
 • Svekkede sanser
 • Hudproblemer

Aggresjoner

Aggresjon er definert som en trussel eller en handling rettet mot et annet individ. Aggresjon kan inkludere vokalisering, kroppsholdninger, uttrykk i ansiktet, samt hemmet eller uhemmede angrep. Aggresjon er en normal respons i den del situasjoner.

Aggresjon i forbindelse med mat

 • Fryktaggresjon
  • Frykt for å miste noe hunden ser på som verdifullt. Det å forsøke å ta fra hunden for å venne den til det forverrer situasjonen.
  • Hunden kan være redd i flere situasjoner enn det som gjelder mat
 • Smerter i tennene
 • Polyfagi som kan komme av:
  • Fysiologiske årsaker som bl.a.:
   • Drektighet
   • Laktasjon
   • Vekst
   • Kulde
   • Økt aktivitetsnivå
  • Patologiske årsaker:
   • Diabetes
   • Hyperadrenocotisime
   • Problemer med pankreas
   • Parasitter
   • Svulst i hjernen
  • Annet:
   • Korticosteroider
   • Progestiner
   • Benzodiazepiner
   • Overdose av insulin
   • Veldig attraktiv mat
   • Ubalansert diett

Aggresjon mot familiemedlemmer

 • Smerter
 • Fryktaggresjon
 • Angst
 • Maternal aggresjon

Aggresjon mot ukjente mennesker

 • Fryktaggresjon
 • Territoriell eller beskyttende aggresjon
 • Maternal aggresjon
 • Smerterelatert aggresjon
 • Kognitiv Dysfunksjon Syndrom
 • Alle medisinske punkter under ”generelt” kan være årsak

Aggresjon mellom kjente hunder

 • Omdirigert aggresjon
 • Statusrelatert aggresjon
 • Angstrelatert aggresjon
 • Alle medisinske punkter under ”generelt” kan være årsak
 • Aggresjon mellom ukjente hunder

Fryktaggresjon

 • Smerter
 • Lært aggresjon
 • Territoriell
 • Konkurranserelatert aggresjon/statusrelatert aggresjon
 • Frustrasjonsrelatert aggresjon

Eiendelsaggresjon

 • Hunden har en gjenstand og viser aggresjon om noen kommer i nærheten.
 • Konfliktrelatert aggresjon
 • Oppmerksomhetssøkende aggresjon
 • Matforsvar
 • Angst
 • Alle medisinske punkter under ”generelt” kan være årsak

Territoriell aggresjon

 • Lært aggresjon
 • Frykt eller defensiv aggresjon
 • Fryktaggresjon ovenfor fremmede mennesker

Aggresjon på veterinærklinikken

 • Beskyttelses aggresjon
 • Fryktaggresjon ovenfor ukjente mennesker
 • Smerterelatert aggresjon
 • Omdirigert aggresjon

Frykt, Angst og fobier

Frykt er en reaksjon på noe hunden oppfatter som en trussel eller farlig. Frykt er noe en lærer veldig fort fordi det å unngå å bli skadet eller dø ved å flykte fra en trussel eller å forsvare seg har vært en viktig strategi for overlevelse.

Angst er noe mer diffust og kan være en sensitisert tilstand hvor hunden er på vakt for at det kan dukke opp noe som er farlig eller potensielt farlig.

Fobi er en plutselig alt eller ingen ting reaksjon på noe hunden opplever som farlig. Reaksjonen varer ofte over tid og den står ikke i stil med fryktstimuli.

Oppmerksomhetssøkende atferd

Medisinske tilstander som kan føre til angst, smerte eller forvirring,

 • Cushing
 • Hyotyriodisme
 • Revmatisme
 • Kognitive problemer
 • Nevrologiske sykdommer
 • Syn eller hørselsproblemer

Andre typer atferdsproblemer kan følge med oppmerksomhetssøkende atferd

 • Separasjonsansgt
 • Tvangsnevroser
 • Lydfobier
 • Depresjon
 • Generell angst

Tygging, gnaging og biting på gjenstander

Tygging, gnaging og biting på ting kan være et symptom på flere underliggende tilstander. Noen former for tygging kan defineres som normalt andre som patologiske.
Tygging, gnaging og biting på ting kan skje på en stor variasjon av gjenstander eller på enkelte typer gjenstander. Hunden kan bare tygge på, ødelegge eller også svelge.

 • Angstrelatert
  • Separasjonsansgt
  • Lydfobi
  • Generell angst
 • Oppmerksomhetssøking
 • Frustrasjon
 • Tvangsnevrose
 • Tannsmerter
 • Forsøk på å rømme (spes hannhunder når det er løpetid)
 • Sulten
 • Utilstrekkelig aktivisering mentalt eller/og fysisk
 • Lek eller undersøkende atferd
 • Predatoratferd
 • Territoriell atferd

Tvangsnevrose

 • Normal atferd i en konfliktsituasjon
 • Oppmerksomhetssøkende atferd
 • Epilepsi
 • Svulster eller skader i hjernen
 • Degenerativ sykdom
 • Infeksjoner
 • Metabolske sykdommer
 • Forgiftninger
 • Hundlidelser

Koprofagi

 • Maternal atferd
 • Undersøkelse
 • Preferanse for å spise avføring
 • Sult
 • Polyfagi
 • Cushing
 • Hypotyrioidisme
 • Sykdommer i mage og tarm
 • Oppmerksomhetsøking
 • Angstrelatert
 • Tvangssnevrose

Graving

 • Deprivert miljø
 • Forsøk på å rømme (spes hannhunder ved løpetid)
 • Separasjonsansgt
 • Termoregulering
 • Grave ned mat eller gjenstander
 • Predatoatferd
 • Normal undersøkelsesatferd

Frykt for mennesker

Om frykt for mennesker opptrer plutselig og ikke er assosiert med noen spesiell trigger er det mer sannsynlig at det ligger noe medisinsk problem bak.

Frykt for steder og ting

Vanligvis er dette lett å diagnostisere men det kan også være andre ting eller også inkludere det under.

 • Oppmerksomhetssøkende atferd
 • Rasetypiske positur – gjeteratferd, ta stand m.m.
 • Kognitiv dysfunksjon
 • Generalisert angst
 • Lydfobi
 • Separasjonsansgt

Tisse inne

 • Medisinske tilstander i urinveiene eller annet relevant
 • Inkontinens
 • Har ikke lært å være husren
 • Separasjonsansgt
 • Lydfobi
 • Underdanig urinering
 • Opphisselsesurinering
 • Urinmarkering

Separasjonsansgt

 • Vokalisering
  • Eksterne stimuli
  • Sosial fasilitering
  • Lek
  • Territoriell aggresjon
  • Frykt
  • Smerte
  • Kognitiv dysfunksjon
 • Ødelegge
  • Lek/ undersøkelse
  • Territoriell atferd
  • Fryktreaksjoner
  • Ødelegger fordi hunden vil komme vekk
 • Gjøre fra seg inne
  • Medisinske problemer
  • Manglende hunsrenhet
  • Andre fryktreaksjoner
  • Få tisse ofte nok
  • Inkontinens
  • Innendørsmarkering
  • Cignitiv dysfunksjon
 • Selvrettet slikking
  • Hudproblemer
  • Tvangsnevroser