Forebygge aggresjon mellom hunder

Aggresjon mellom hunder de treffer ute på tur er et av de vanligste problemene folk søker råd for. Men hva er årsaken til at dette problemet dukker opp og hva kan man gjøre for å forebygge dette?

Hvordan en hund oppfører seg i ulike situasjoner er bestemt av både arv og miljø. Første bud i den forebyggende prosessen er at oppdretter velger foreldredyr som ikke er aggressiv mot andre hunder. Noen vil kanskje hevde at årsaken til at en tispe eller hannhund er aggressiv i møte med andre hunder skyldes en uheldig erfaring. Men hunder som er lite disponert for å utvikle aggresjon ovenfor andre hunder, health vil med mindre sannsynlighet utvikle aggresjon som følge av en uheldig erfaring enn andre hunder.

Fra den tid valpen er unnfanget vil den kunne bli påvirket av miljøet. Det er derfor viktig at du også velger en oppdretter som legger forholdene til rette for at valpene vokser opp i et beriket miljø. Valpene bør oppdrettes inne i huset sammen med folk, og de burde få treffe mennesker som kommer på besøk, og de burde være ute i den store verden og oppleve nye ting der. Dra derfor å se på oppdrettermiljøet og snakk med oppdretter for å få vite hvordan oppdretter sosialiserer og miljøtrener valpen.

Og så kommer noe viktig. Du bør hente valpen ved 8 ukers alder . 71% av de hundene vi har på atferdkonsultasjon er solgt eldre enn 12 ukers alder. Og fra England rapporteres det at 94% av hunder med frykt og fryktaggresjon er solgt eldre enn anbefalt alder, 8 uker.

Etter at du har fått valpen i hus er det viktig at du fortsetter sosialiseringen og miljøtreningen i ditt miljø.

Hvorfor er noen hunder aggressive?

Det som ofte skjer når man får valpen i hus er at den får for lite erfaring med andre nye og ukjente hunder og valpen utvikler ikke sosiale ferdigheter. Den blir dårlig til å kommunisere med andre hunder og kan av den grunn reagere p litt ulike måter i møte med andre. Hunder som er usikre i møte med andre hunder kan enten bli veldig buse og voldsomme, eller de kan trekke seg tilbake.

  • De buse hundene vil være veldig opptatt av andre hunder de ser fordi de tidligere har fått leke med de. De trekker i båndet, vil gjerne bort til de. Når de kommer bort til den andre hunden hilser de voldsomt og vil gjerne leke voldsomt – og den andre hunden vil kanskje trekke seg unna. Dette fordi den buse hunden egentlig ikke forstår den andre hunden og ikke klarer å forholde seg til den på rett vis. Eieren av en slik hund vil ofte oppleve at de trekker veldig i båndet, plager de andre hundene når den vil leke/hilse og den vil også være veldig vanskelig å få kontakt med. Hundeeier opplevde dette allerede på valpekurs da den var vanskelig å få kontakt med da den hele tiden ville bort til de andre hundene.
  • De beskjedne og redde hundene kan ha noe av den samme manglende sosiale erfaringen med andre hunder. Men reagerer heller med å holde seg unna de andre hundene, i hvert fall til å begynne med.
  • Vi har den type hund som det er relative enkelt å se at er redd. Kommer det en hund bort til den, trekker den seg unna og forsøker å unngå hunden.
  • Vi har også den type hunder som ignorerer de andre hundene og virker asosial. Den kan også se ut til å være en selvsikker hund som mestrer fint de andre hundene, men kommer det en hund for nærme kan den knurre, vise tenner eller glefse for å få den bort.
  • Den siste gruppen av disse, er de som kaster seg mot og vil jage vekk den andre hunden, gjerne på lengre avstand.

Til å begynne med er det lett å skille disse hundene fra hverandre, men etter hvert kan atferden utvikle seg slik at de kan se relativt like ut. Dette er selvfølgelig avhengig av de erfaringene hunden har gjort seg.

Når man har en hund som trekker i båndet mot en annen hund, har utagert m.m. er det lett å holde båndet stramt og kanskje også rykke i båndet for å få hunden til å roe ned. Men dessverre så er dette tiltak som gjør situasjonen verre på sikt. Men når det er sagt, er det også viktig å ta hensyn til den møtende hunden, da må du gjøre det du kan for å forhindre at din hund skremmer eller skader den møtende hunden.

En hund som trekker i båndet, bjeffer mot andre hunder eller utagerer mot de, oppleves ofte som meget plagsomme av eieren slik at eier begynner å unngå møter med andre hunder. For den buse hunden kan den bli deprivert på den sosiale kontakten den egentlig ønsker med andre hunder og kan av den grunn bli mer motivert for å komme bort til de mer sjeldne møtende hundene. De sjeldne gangene denne hunden treffer andre hunder blir den veldig voldsom, så voldsom at eieren forsøker å dempe hundens reaksjon med å nøkke i båndet, trekke den unna og ønsker i enda større grad å unngå slike møter. Hunden opplever å bli straffet når den ser andre hunder og den blir også frustrert når den ikke får anledning til å leke. Med alt dette kan atferden utvikle seg til aggresjon. Med alt denne kommer man i en negativ spiral, og situasjonen blir bare verre og verre.

De redde hundene kan utvikle seg til å bli aggressive

Den første gruppen som bare er redd kan erfare at den ikke kommer seg vekk fra den møtende hunden ved å trekke seg unna. Eneste måten å øke avstanden på er å be den andre hunden å gå vekk. Om denne hunden i en slik situasjon blir straffet av eier eller havner i en aggressiv situasjon med den andre hunden, vil hunden med større sannsynlighet forsøke å jage den andre hunden vekk neste gang.

De ”asosiale” kan også komme i situasjoner hvor den må be den andre hunden gå vekk fordi den kom for nærme. Læringssituasjonen kan bli som over.
Den tredje typen som er så redd og tidlig valget aggresjon som mestringsstrategi vil kunne utvikle seg til å bli mer og mer aggressiv for hvert møte. Både pga hundens egne opplevelse av å møte en hund, men også pga hundeeiers håndtering av situasjonen.

Forebygging

For alle typene hunder som er beskrevet over så er manglende erfaring tidlig i livet med andre hunder – dvs manglende sosialisering – hovedårsaken. For å forebygge at dette skjer er det viktig at hunden får masse god erfaring med å leke med andre hunder, og å være sammen med andre hunder regelmessig. Det er fint om hunden får noen hundevenner, men det er også fint at hunden lærer seg det å treffe på ukjente hunder. Det blir to forskjellige ting.

I fra du får valpen i hus så bør du la valpen få hilse på, og om mulig la den få leke løs med andre hunder. Det er veldig viktig at du vet at den møtende hunden er en normal velfungerende hund. Om den skremmer valpen kan det gjøre stor skade.

Du bør delta på valpekurs hvor valpen får treffe og leke med andre valper i omtrent samme alder. Alle gode valpekurs lar valpene ha frilek sammen. Og det er også viktig at du velger et slikt kurs.

Selv om du selv har hatt hund flere ganger tidligere og føler deg stø i å trene hund, vil det allikevel være fint for valpen å delta på valpekurs for å treffe de ande valpene. Det er mange som lar være å delta på valpekurs fordi de selv føler seg som kompetente hundeeiere, men dessverre kan det gå utover valpens sosiale kompetanse.
Men lek er ikke bare lek. Det er samtidig viktig at du også begrenser leken. Blir leken voldsom bør du stoppe den, ta en timeout, og så la de leke igjen om litt. Hvis en vil leke og den andre valpen er lei, redd eller synes at din hund er voldsom – stopp også leken.

Valpen bør også lære at den ikke nødvendigvis får leke med alle hunder dere treffer ute. Og før valpen får slippe løs og leke, må den være rolig først. Ingen hopp og sprett-hund får leke, bar en rolig hund. Start med dette tidlig og det vil hjelpe dere senere, spesielt om du har en stor rase.

Du kan også la hunden få leke i korte perioder, på et par tre minutter, en pause og så leke litt igjen. Om mulig er det fint å gå tur og holde dere i bevegelse. Da lærer hundene også å være løs sammen på tur. De kan finne spennende lukter, en pinne eller annet og de lærer også å samhandle i slike situasjoner.

Slipplasser – hundehjørner

Det er mange som har forsøkt seg på sletter eller områder hvor det ofte er mange huner løse og leker. Dette er i utgangspunktet en fin plass for hunden å leke. Men en slik plass burde være forbeholdt de som har en normalt sosial hund eller en ung hund som trenger sosial erfaring. Busete hunder eller hunder som har fryktaggresjoner bør ikke slippes der før de faktisk vil kunne mestre det. Kommer du med en valp for i gi den sosial erfaring med fremmede voksne hunder, og så kommer det en stor voksen hun løpende rett mot valpen og skremmer vannet av den – da kan valpen ha blitt merket for livet.

Fordi det kan være busete og aggressive hunder på en slik plass er det viktig at du er klar over hva slags hunder som er tilstede – observer de gjerne en stund før du ev slipper din valp til.
Mange hunder som er aggressiv ovenfor andre hunder har manglende sosial erfaring. Det er du som hundeeier som er ansvarlig for å legge forholdene så godt til rette for at hunden skal fungere greit i møte med andre hunder.