Pris og betingelser

Kveldsforelesning

Mandag  – torsdag,  vanligvis fra kl 18 – 21. Vi dekker steder vi reiser med bil innen 2 timer.
Prisen er kr 5.000,  – for en kveld.

Heldagskurs

Lørdag eller en søndag. Heldagsforelesning er vanligvis fra kl 9-17. Vi dekker steder vi kan reise med bil.
Prisen er kr 12 000 for en dag

Helgekurs

Lørdag og søndag fra kl 9 på lørdag og avsluttes kl 16 på søndag.
Prisen er kr 20.000,  – for en hel helg.

Ønskes en til to timers forelesning en lørdag koster det kr 5 000,-

Skreddersydde kurs og forelesninger

Vi kan også skreddersy kurs til deg og dine venner akkurat slik du vil ha det. Av og til har vi laget et kurs på et par timer. Det er f.eks på bestilling for en gruppe som ønsket et tema etter eget ønske.
Pris etter avtale.

For høgskoler og universitet gjelder egne satser

Webinarer

Webinarer gir mulighet til å ha flere ulike foredragsholdere. For deltakelse på webinarer arrangert av deg er prisen kr 1.000 pr time.

Reise, kost og losji

I tillegg til prisen kommer dekning av reise, kost og losji.

 

Priser på forelesninger gjelder fra 1/2-2013