Førstehjelp for hunder med atferdsproblemer

Et atferdsproblem kan bli kategorisert som en hvilken som helst atferd hvor eieren mener det påvirker deres livskvalitet, livsstil eller påvirker menneskene rundt dem. For noen eiere vil et atferdsproblem være tilstede når ulempene ved hunden overskriver fordelene. Om hundeeieren ikke ser på atferden som et problem, er det mindre sjanse for at han/hun vil ta hunden med på atferdskonsultasjon eller sette inn de tiltakene de blir rådet til av en atferdskonsulent. Derfor bør veterinærer og andre være forsiktig med å påstå at hunden har et atferdsproblem. Men det finnes unntak når hunden har et velferdsproblem eller når atferden er farlig.
Velferdsproblemer
Atferdsproblemer er relevante for veterinærer mht hundens velferd. Mange kommer til veterinæren og vil kastrere den, få medisiner som påvirker atferd eller de ønsker å avlive hunden. Veterinærer kan også avdekke dårlig velferd hos hunden i form av mishandling eller vanskjøtsel.
En del atferdsproblemer er også indikasjoner på dårlig helse og velferd. Dette er f.eks. stressrelaterte atferder (utløst av angst, frykt eller frustrasjon) som gjentakende atferder, for eksempel overdreven kroppsleie eller selvdestruktiv atferd.

Midlertidig diagnose

Den typiske case involverer et sett av forskjellige atferdsproblemer. Disse henger ofte sammen og utviklingen har ofte mange ulike årsaker. De fleste atferdsproblemer er normal atferd, men som opptrer i uønskede sammenhenger eller i uønsket frekvens. Andre atferdsproblemer har en psykologisk eller medisinsk opprinnelse. Atferdsproblemer som har hatt en medisinsk opprinnelse kan utvikles og vedlikeholdes av læring og kan derfor fortsette selv om den opprinnelige årsaken er borte. Eksempel på dette er hunder som fortsatt er aggressive fordi de en gang assosierte en situasjon med smerter.
Eiere forteller ofte om et atferdsproblem som bekymrer dem. Men det er opp til atferdskonsulenten å avgjøre om det er andre relevante atferder som er tilstede, og om atferdsproblemet er av medisinsk opprinnelse, er en normal atferd, er psykologisk eller en kombinasjon av disse.
Identifisering og behandling av medisinske differensialdiagnoser er viktig fordi mange atferder kan være et symptom på flere mulige underliggende årsaker – både miljømessige og medisinske.
Å stille riktig diagnose er veldig viktig spesielt mht å få suksess i langvarig atferdsmodifisering. Men også førstehjelpsråd krever kunnskap og forståelse. F.eks. vil forståelse for mulige årsaker bak aggresjon hos en hund hjelpe til med både kortsiktig og langsiktig behandling. Å stille en atferdsdiagnose, selv en midlertidig en, krever kunnskaper i:

 • Etologi
 • Læringsteori
 • Psykologi
 • Nevrofysiologi
 • Veiledningspedagogikk
 • I tillegg til god tid

Dyptgående kunnskap er ikke så viktig om en skal bistå med førstehjelp. Selv om en ikke vet hvorfor hunden f.eks. viser aggresjon, kan en foreslå tiltak for å forhindre en utvikling inntil hunden kommer på atferdskonsultasjon.
Klientens henvendelse på dyreklinikken
Klientens første henvendelse om atferdsproblemet kan komme via telefon, i resepsjonen eller direkte til veterinær eller dyrepleier. Noen ganger vil det være et direkte rop om hjelp, andre ganger kommer det i forbifarten eller som en bisetning. Om en ikke er på vakt kan ønsket om hjelp forsvinne eller ikke bli lagt merke til. Mange klienter kjenner ikke til at det er mulig å gjøre noe med atferdsproblemet. Derfor er det viktig at dyreklinikken tar tak i henvendelsen informerer hundeeier om at det finnes råd for det aktuelle problemet. Det er også viktig for dyreklinikken å ta tak i henvendelsen for å se om det er behov for å utelukke eller identifisere medisinske differensialdiagnoser.

Behovet for førstehjelp
Selv om det er en økning i hundeeiernes bevissthet og villighet til å søke hjelp for atferdsproblemer så fort problemet har begynt å utvikle seg, så ser det ut til at mange av de som kommer på konsultasjon er eiere som har hunder med atferd som er lite kontrollert, eller hunder som er destruktive eller farlig. Det tar ofte tid før hundeeier oppdager at han/hun trenger hjelp, til de faktisk sitter i en atferdskonsultasjon. I situasjoner hvor atferdsproblemet har vart i lang tid, vil litt ventetid ikke ha stort å si. Men i situasjoner hvor atferden er ny eller at atferden har kommet til det punkt hvor eieren er bekymret for den – da er det viktig at hundeeier får råd og veiledning så fort som mulig.

Prinsippene ved førstehjelp

 • Sikkerhet
 • Forhindre utvikling

Sikkerhet
Man må ta hensyn til sikkerhet ovenfor:

 • Eierne
 • Familiemedlemmer
 • Gjester
 • Andre dyr i familien
 • Andre mennesker og dyr utenfor familien
 • Eiendeler
 • Dyret selv

Før en gir råd til hva man skal gjøre i de ulike tilfellene er det viktig at man kjenner til noe av historien til hunden. F.eks. vil det å sette en hund i bur føre til en forverring av noen atferdsproblemer og kanskje også føre til store velferdsproblemer om hunden er avhengig av sosial kontakt og heller ikke har vært i bur før.

Midlertidig håndtering ved å ha hunden på kennel/hundepensjonat

Dette er kanskje det beste rådet en kan gi til hundeeiere hvor hunden tidligere har fungert godt på kennel. Det kan også være et godt alternativ å bruke dagpark/hundedaghjem for hunder for viser atferdsproblemer når hundeeier etterlater hunden alene hjemme. Men det er ikke gunstig å plassere en hund på kennel som er aggressiv mot andre hunder. På en kennel har ofte hunder mange muligheter til å stå og bjeffe til hverandre gjennom nettingen eller på forbipasserende hunder.

Venner, naboer, slektninger eller en profesjonell hundepasser

Bruk av venner, kjente og slektninger kan være en fin måte å få hunden til å være sammen med noen på, når eierne skal på jobb eller bort. Dette passer også fint for hunder som har atferdsproblemer relatert til at de er alene hjemme. Å la noen passe hunden kan av og til være en fin løsning også om atferdsproblemet er relatert til gjester som kommer på besøk, voksne, barn eller andre hunder.

Redusere territoriet

Mange eiere tror at hunden har det best om hunden har hele huset å bevege seg på når den er alene hjemme. Men å redusere hundens adgang til ulike rom kan gjøre at du reduserer sjansen for at hunden ødelegger gjenstander, for eksempel møbler. Det er også mulig at noen atferdsproblemer er relatert til et spesielt område eller rom i huset. Men det er viktig å kartlegge hvordan hunden har reagert tidligere på å kun være på en mindre område i huset. Noen hunder reagerer med sterk uro om de blir stengt inne på kun et eller to rom. Dette kan igjen føre til at problemet blir intensivert.

Barnegrind eller hundegrind

Når familien er hjemme er det i noen tilfeller nødvendig å stenge hunden vekk som et alternativ til å stenge den helt bort på et annet rom med lukket dør. Dette kan man bruke når man har flere hunder hjemme som til tider er i konflikt med hverandre. Dette er bare effektivt så lenge hundene ikke også har konflikten gående og står på hver sin side an grinden.

Bur

Selv om et bur kan være nyttig i mange sammenhenger er det viktig at hunden vennes gradvis til buret og har et positivt forhold til å være der. Dette kan for eksempel gjøres ved å la hunden få måltidene sine i buret eller å få gnagebein der. For hunder med separasjonsproblemer vil mange anse det som hensiktsmessig å bruke bur når eier forlater hunden alene. Dette bør unngås om det fører til at hunden ønsker å bryte seg ut av buret. Om man har rådet til bruk av bur er det også viktig å gi råd mht hvor lenge hunden bør være i buret, plassering av buret, størrelsen på buret og type bur.

Skjerm skadelige ting for hunden, eller skjerm hunden fra dette

Ødeleggelsene kan bli redusert om en klarer å fjerne gjenstandene fra hunden. Ting som hunden stjeler eller og ødelegger kan man legge i en skuff eller på en hylle utenfor hundens rekkevidde. Om det viser seg at bitingen kommer av at hunden ønsker å ha noe å holde på med – og det ikke er fordi hunden er oppmerksomhetssøkende – da kan det være et alternativ å gi hunden gnagebein.

Ta hunden med på jobb eller ha den i bilen

Mange hunder fungerer mye bedre når de er alene i bilen enn når de er alene hjemme. Før dette foreslås må en finne ut om hunden trives alene i bilen. Som et alternativ kan også hunden bli med på jobb om mulig.

Husline

Dette er et lett bånd uten hank som hunden har på seg inne, og som hunden drar med seg. Båndet er omkring 1 meter langt og er uten hank for at den ikke skal feste seg til noe. Dette båndet kan hundeeier bruke om en trenger å fjerne hunden fra en situasjon uten å ta på hunden. Dette kan f.eks. være aktuelt for hunder som har lett for å bli aggressive om noen tar på den eller for oppmerksomhetssøkende hunder.

Grime

For noen hundeeiere er problemet med at hunden trekker hardt i båndet så stort at de har gått ut over armer og skuldre. En grime slik som f.eks. Halti eller Gentle Leader, kan være et hjelpemiddel for å lettere ha kontroll på huder som trekker hardt i båndet. For hunder som har lett for å hisse seg opp i møte med andre hunder eller mennesker, så vil en grime være et hjelpemiddel for lettere å få hundens oppmerksomhet.

Bånd med krok i begge ender

Dette båndet kan være fint om du har en hund som utagerer mot andre hunder. Båndet festes med den ene kroken i hundens halsbånd og i den andre kroken fester du en grime. Hundeeier har da mye bedre kontroll over hunden og du har også en sikkerhet i tilfelle hunden klarer å vri seg ut av grimen.

Unngå steder eller bestemte tidspunkt

En enkel måte er å unngå de stedene eller ikke gå på tur til de tidene da hundens mest sannsynlig treffer andre hunder eller folk den reagerer på.

Kontrollere aggresjon mot personer i hjemmet

Det er spesielt viktig å unngå at hunden skremmer eller skader familiemedlemmer eller gjester som kommer på besøk. Det kan f.eks. være aktuelt å skille hund og barn fysisk, eller å bli overvåket av voksne til enhver tid. Det er viktig at barn ikke får håndtere aggressive hunder selv om hunden bor i en familie med barn. For alle familiemedlemmer er det viktig å unngå den type situasjon som utløser aggresjon, f.eks. en hund som er aggressiv omkring matskålen sin eller når den blir børstet. I slike tilfeller vil det være lurt å gi hunden mat et sted den får være alene. Dette kan være i et eget rom eller ute i hagen.

Kontrollere risiko for gjester

Det er ikke nødvendig for en aggressiv hund å treffe gjestene. Mange hundeeiere er kanskje ikke klar over den risikoen gjestene kan møte om den aggressive hunden får være sammen med dem eller møte dem i døren. Mange aggressive hunder reagerer kun på fremmede mennesker, men noen hunder viser aggresjon helt de er sikre på at det er noen de kjenner etter at det har luktet på dem. Hundeeier kan plassere hunden på et annet rom når de får besøk. I noen tilfeller hvor gjesten skal bli værende hos hundeeier for å overnatte, kan det være lurt å treffe gjesten et stykke unna huset for så å gå hjem sammen. I slike tilfeller kan man i stor grad unngå en hund som viser aggresjon når det ringer på og det kommer gjester.

Forhindre utvikling
I tilegg til å sette inn sikkerhetstiltak er det viktig å forebygge at atferdsproblemet utvikler seg videre. Det er viktig å informere hundeeier om at disse tiltakene er til å forebygge videreutvikling på kort sikt for dyrets egen velferd og for å i etterkant bedre prognosen og korte ned behandlingstiden på atferdsproblemet.

Det er også viktig at hundeeier ikke trøster en redd eller engstelig hund. I tilfeller med lydfobier nå en gi en annen form for hjelp, for eksempel:

 • Gi hunden en sikker plass å være, under et bord eller et annet skjermet sted.
 • Masker lydene med lyd fra TV, radio eller annet
 • Medisinering
 • DAP

Straff

Ofte så oppmuntrer man eller forsterker til atferdsproblemet ved å straffe hunden. Eiere burde bli rådet til å unngå all form for straff, utfordringer eller konfrontasjoner med hunden i den hensikt å endre atferden til hunden. Dette vil bidra til å forhindre en eskalering av defensiv aggresjon og følelsesmessig opphisselse.

Noen atferdsproblemer er motivert av oppmerksomhet

Oppmerksomhetssøkende atferd utvikler seg fra en primær motivasjon og forsterkning. Eksempler på atferder som kan bli forsterket av hundeeiers oppmerksomhet:

 • Gjentakende atferd – f.eks. løpe etter halen
 • Bjeffe på lyder utenfor huset
 • Bjeffe, pipe, hoppe rundt når hundeeier ser på TV
 • Stjele gjenstander
 • Tisse inne
 • Be om å få gå ut å tisse

Oppsummering
Den som blir oppsøkt av en hundeeier må ta hundeeierens bekymring på alvor
Vær forberedt slik at du vet hvem du skal henvise til
Om du føler deg kompetent gi råd om sikkerhet og forebygging av videreutvikling, gi råd – hvis ikke må du henvise videre
Ta kontakt med en atferdskonsulent så raskt som mulig