Frykt for torden og lyn

Om sommeren er det mange som opplever at hunden blir redd lyn og torden. Det er spesielt lydene de reagerer på,  men etter hvert kan hunden også begynne å generalisere frykten til også å gjelde lysglimt, regn, tunge skyer osv.

For noen hunder kan dette bli et stort problem om det kan hemme deres aktivitet ganske mye. De fleste hunder vil ha en mild reaksjon, de kan skvette litt, eller pese, skjelve og gjemme seg. Men for enkelte kan det bli veldig ille med panikk og langvarige reaksjoner. Når en hund får panikk kan den komme i en situasjon hvor den kan skade seg selv eller andre. De hundene som begynner å generalisere kan utvikle sterk frykt for lysglimt, regn, vind, mørke skyer eller når det blir lummert.

Alle raser kan utvikle frykt, angst eller fobi for tordenvær, men det ser ut til at gjeterhunder og fuglehunder oftere gjør det. Dette atferdsproblemet finnes også hos katter, men det er vanskeligere å oppdage da katter ofte gjemmer seg når de blir redde.
Hunder som har separasjonsangst eller er redd for andre sterke lyder som f.eks. fyrverkeri, har lettere for også å bli redd tordenvær.

Nødløsninger

Unngå å sette hunden i en situasjon der den blir redd. Er hunden kun redd lyden av torden bør du la hunden få slippe å være ute når det tordner, og helst ha hunden i et skjermet rom inne. La hunden få frie fluktveier og la hunden få komme til deg for å få støtte om det er det den ønsker. Du kan gjerne klappe og kose hunden.

Det sies på folkemunne at man ikke skal klappe og kose hunden for da blir den bare mer redd. Men flere studier viser at om en gjør noe hyggelig samtidig med at det skjer noe skummelt, så vil føre det til at hunden vil få en mer positiv opplevelse av det skumle. Dette kalles klassisk betinging. En studie som ble gjort i 2005 av Dreschel og Granger målte nivåer av hormoner hos hunder under tordenvær, før, under og mens hunden ble klappet og klappet og kost av eier. Hundene som ble klappet og kost hadde et uendret nivå av stresshormonet kortisol, men de hadde en økning i nivåer av oxytocin, betaendorfin og prolaktin. De siste er hormoner som er assosiert med velbehag.

Er det en periode med mye torden kan du gjerne bruke DAP halsbånd eller DAP diffuser. Dette vil gjøre at hunden vil reagere noe mindre på tordenværet, men trenger allikevel å bli skjermet og eventuelt få din støtte.

Om hunden får fobiske reaksjoner med panikk kan det være mulig å gi hunden angstdempende medisiner. Dette bør gjøres med omhu da medisinen må gis før hunden har begynt å bli redd, og en må også være forsiktig med hunder som kan få panikk og samtidig bli aggressive. Angstdempende medikamenter kan føre til en lavere hemning for aggresjon.

Behandling

Behandlingen kan gjøres med en kombinasjon av enkelte skjermingstiltak som nevnt over og behandlingstiltak. En gradvis tilnærming til den lyden eller stimulus hunden reagerer på, samtidig som en belønner hunden for å mestre situasjonen. Det vil også være en rekke andre tiltak som vil variere fra hund til hund. For hunder som har sterke fobiske reaksjoner og panikk kan medikamentell behandling være aktuelt sammen med treningstiltak.

Det finnes CDer med lyden av torden som kan være en hjelp i treningen.

Prognoser for frykt for torden vil variere med hvor intens frykten er, om den ses i sammenheng med flere andre atferdsproblemer, hvor lenge atferdsproblemet har vart og hvor sterkt frykten er generalisert. Prognosen vil også variere med eiers mulighet til å trene, motivasjon til å trene, trenerferdigheter og hvor godt hele familien hjelper til med å legge forholdene til rette og hjelper til med hele behandlingsopplegget.

Et komplett trenings- og behandlingsopplegg sammen med skjermingstiltak vil være det beste for hunden.