Halejaging og spinning

Halejaging eller spinning kan beskrives hvor en hund løper rundt og rundt etter halen sin. Noen hunder løper etter halen og får tak i den og skader den,  men andre bare jager halen rundt og rundt. Halejaging er en atferd som kan ha flere mulige årsaker.

Halejaging kan forekomme hos alle raser, aldre og kjønn. Halejaging som kommer av en tvangsnevrose ser man oftere hos kastrerte hannhunder og gjeterhundraser og dukker ofte opp ved 18-24 mnd alder.

I USA ser man at disse rasene oftere jager halen (i Norge har vi dessverre ingen oversikt):

 • Engelsk Bull Terrier
 • Staffordshire Bull Terrier
 • Schæfer
 • Australsk Cattledog

Halejagingen eller spinningen kan forekomme oftere og over lengre tid enn normal lekatferd. Halejaging kan skje oftere når hunden er stresset,  frustrert eller i en konflikt situasjon.
Halejagingen kan skje så ofte at det opptar det meste av den våkne tiden til hunden.

Årsaker og risikofaktorer:
Genetisk disposisjon kan være en faktor. Alle mulige situasjoner hvor hunden blir stresset, er i en konflikt eller blir frustrert.

Stresset kan komme av uforutsigbarhet i miljøet og kan komme sammen med separasjonsansgt og lydfobier.
Utløsende faktorer kan være:

 • Forandringer hjemme slik som samlivsbrudd, ny parter, baby
 • Lydfobier
 • Separasjonsansgt
 • Inkonsekvente treningsmetoder og regler hjemme
 • Fattig og understimulert miljø

Mulige årsaker til halejaging

 • Tvangsnevrose
 • Oppmerksomhetssøkende atferd
 • Nevrologisk sykdom
 • Hudsykdom
 • Forgiftning
 • Infeksjoner
 • Smerter eller skader på halen eller bakkroppen
 • Smerter i ryggen
 • Endoparasitter