Har hunder med atferdsproblemer et unormalt nivå med tyroksin?

39 hunder med atferdsproblemer ble undersøkt for tyroksin (T4 og TSH) disse ble sammenliknet med 39 hunder uten atferdsproblemer.

Hunder med atferdsproblemer hadde høyere T4 enn de hundene uten atferdsproblemer,  men T4 nivået var fortsatt innenfor normalområdet. TSH var uforandret. Det var altså ikke noen signifikant forskjell på tyroksinnivået hos de med og de uten atferdsproblemer.

Av alle hundene viste det seg at 2 av hundene med atferdsproblemer og en av hundene uten atferdsproblemer hadde hypotyriodisme. Alle de andre hadde normale nivåer med tyroksin.

Ref:
Gabrielle R. Carter, J. Catherine Scott-Moncrieff, Andrew U. Luescher og George Moore (2009) Serum total thyroxine and thyroid stimulating hormone concentrations in dogs with behavior problems. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research. Volume 4, Issue 6, November-December 2009, Pages 230-236