Hjelp, jeg har blitt anmeldt til politiet

Jeg får ofte henvendelser fra hundeeiere som forteller at hunden har bitt eller skremt et menneske eller en hund, og som lurer på hva de skal gjøre nå.

Hvis noen har anmeldt deg og din hund til politiet og politiet har f.eks kommet med en begjæring om avlivning vil det være lurt å ta kontakt med en advokat. Finn gjerne en advokat som har erfaring med hundesaker.

I politiets vedtak om avlivning (eller annet tiltak) er det en frist på å klage på vedtaket, denne fristen er gjerne 3 uker. Innen denne fristen må du ev ha sendt inn en klage ved hjelp av din advokat. Saken sendes da til domstolen og dere vil få nærmere beskjed om når saken skal opp. Avhengig av sakens natur vil det ofte være en fordel å opprette en sakkyndig.

Det er viktig å merke seg at å føre en sak for retten vil koste mye penger. Noen forsikringsselskap kan dekke deler av dette beløpet da rettshjelp inngår i de fleste innboforsikringer. Sjekk med ditt forsikringsselskap. Om advokaten oppretter en sakkyndig vil denne også kunne dekkes av forsikringen.

Det er en fordel at det er advokaten som har den direkte kontakten med den sakkyndige. Det er fordi den sakkyndige ikke skal bli partisk i saken. Retten kan se bort fra en sakkyndig uttalelse om de mener hundeeier og den sakkyndige har hatt for tette bånd.

Den sakkyndinge kan jobbe på ulike måter

  • Test eller evaluering av hunden
  • Intervju med hundeeier
  • Faglig bistand i forhold til politiets argumenter i saken

En sakkyndig uttalelse vil bygge på et eller flere av punktene over.

Les også