Hund og barn

For barn er en hund en kjærkommen kamerat. Barn har også godt av å omgås hunder ettersom hunder kan gi barn trygghet og selskap på en unik måte. Men det finnes også situasjoner som går over til å bli konflikter og det kan i noen tilfeller skje biting.

For at en hund skal kunne samhandle med barn på en trygg måte, rx er det viktig at hunden er godt sosialisert på barn i den aktuelle alderen. En hund som ikke er tilstrekkelig sosialisert vil ikke kunne bli 100 % trygg på barn, men den kan bli tryggere. Hvorvidt hunder aksepterer barn eller ikke er også påvirket av hundens personlighet.

En hund som er utrygg ovenfor barn vil vise dette på flere måter, men det mest vanlige er at hunden går vekk fra barnet. Det er derfor viktig at det alltid er voksne til stede som kan skjerme hunden fra barnet/barna om barna til stadighet følger etter hunden. Det er også viktig at en lager klare regler ovenfor barna, slik at det er strengt forbudt å følge etter en hund som går vekk fra barna.

En hund som føler seg utrygg sammen med barn og føler at det å gå vekk fra barna ikke gir resultater vil forsøke å få barna til å gå vekk. Dette kan hunden gjøre med å knurre, vise tenner, glefse – eller i verste fall bite. Og har hunden noen ganger måtte knurre og bite, vil den med stor sannsynlighet forsøke det istedenfor å gå vekk – fordi det å gå vekk ikke hjalp.
Barn som er vokst opp med hund eller som er godt vandt med hund vil kunne kommunisere med hund på en mye bedre måte enn barn som ikke er vant med hund. Man snakker ofte om at hunden må være sosialisert på barn, men like viktig for et harmonisk forhold – er at barnet er sosialisert på hund.

Om du har en hund i huset som er godt sosialisert på barn som er vandt med hund. Være forsiktig om denne hunden skal være sammen med barn som ikke er vandt med hunder. Barn kan vise atferd ovenfor hunden som den ikke er vandt til. Dette vil også variere med alder, derfor kan man være tryggere på barn som er 4-5 år og eldre, enn de helt yngste barna.

Barn oppfører seg forskjellig ovenfor hunder i ulike aldre. Barn som er 2-3 år vil gjerne være litt voldsom og brå med hunder, 3-4 åringene vil gjerne kose og klappe og holde omkring halsen på hunden. Barn som er 4-5 år har ofte interesse av å leke med gjenstander sammen med hund, en ball en pinne eller leke draleker.

Når det gjelder biting så skjer dette som oftest i hjemmet eller av hund som barnet kjenner fra før. Det er i mer sjeldne tilfeller hunden er ukjent for barnet. Jeg opplever at hundeeiere som har hunder de tror kan ha problemer med å mestre å være sammen med barn, er veldig forsiktige og skjermer hunden mot barn slik at de ikke har noen nærkontakt.

Forskning som er gjort utenlands har funnet bl.a. at barn rammes i de fleste tilfeller med biting. Bitingen skjer når hund og barn leker sammen, hunden blir skremt eller det kan være under stell. Bittskadene skjer også oftest i ansiktet eller i hoderegionen pga barnets størrelse.

For å gjøre samværet mellom barn og hund så godt som mulig er det noen greie regler en kan følge.

 1. Ikke la hund og barn være alene sammen uten tilsyn fra voksne.
 2. Fortell barna at de ikke skal gå etter hunden, de kan heller lokke hunden til seg.
 3. Voksne bør også være på vakt slik at de stopper barn som følger etter hunden
 4. Hunden må sitte før barn klapper den
 5. Bare et barn eller person av gangen får klappe hunden
 6. Ikke la hund stå bundet ute uten tilsyn hvor det kan komme barn bort til den
 7. Barna får ikke henge rundt halsen på hunden og gi den klem
 8. Barna kan gjerne leke med hunden, men lek med gjenstander vil være mest gunstig om man:
  1. Lærer hunden å sitte før leke kastes
  2. Lærer å sitte før leke avleveres
  3. Lærer hunden å avlevere leke på en grei måte
  4. Lærer å avslutte leken på signal/kommando
 9. Barn bør være forsiktig med å løpe og skråle når det er en hund tilstede. Hunden kan bli med på leken og kan for eksempel bite tak i klær som en del av leken.
 10. Om egne barn får besøk av venner må disse forklares de reglene som gjelder hjemme hos dere.