Hundeloven og farlig hund

Hundeloven trådte i kraft 1. januar 2004,  og forarbeidet med loven fikk mye oppmerksomhet og kritikk. Siden 2004 har det vært noen saker for retten og flere av dem har også fått mye medieomtale.
Gjennom denne artikkelen ser jeg nærmere på hva som er en farlig hund,  ikke rasene som er definert som farlige, men en hvilken som helst hund som kan bli definert som farlig ovenfor folk.

Definisjon av farlig hund

Hundeloven definerer farlig hund slik:
Med farlige hunder menes hunder eller hundetyper som spesielt aggressive, kampvillige og utholdende, og som på grunn av disse egenskapene er farlige for mennesker og dyr
I høringen til hundeloven ble de understrekede ordene kommentert av flere da de var lite entydige. Ordet aggressiv har en faglig definisjon, men kampvillige og utholdende har ingen etologisk definisjon og vil derfor bli vanskelig å tolke, og vil også av den grunn kunne tolkes veldig forskjellig.
Slik jeg oppfatter en farlig hund er en hund som er uforutsigbar og har gjort stor skade eller som med stor sannsynlighet vil kunne gjøre stor skade.

Aggresjon

Om vi ser på aggresjon så er dette atferd som kan defineres som:

  • Noe en hund gjør i den hensikt å skade noen.
  • Noe en hund gjør i den hensikt å endre den andres atferd. Dette kan være alt fra et stirrende blikk til det å bite.
  • Det finnes ulike typer aggresjon hos hund

Omkring 70 % av alle hunder som er aggressive har fryktaggresjon . Det vil si at de er redd eller føler seg truet og i stedet for å trekke seg tilbake, eller fordi de ikke har mulighet til å trekke deg tilbake, velger å gjøre noe i den hensikt å få personen eller den andre hunden vekk. De kan bjeffe, knurre, vise tenner, gjøre ”skinnangrep” eller bite.
Andre former for aggresjon er:

  • Beskyttelsesaggresjon . Det er en hund som er sterkt knyttet til sin eier og føler denne tilknytningen truet når det kommer en annen for nærme. Hunden kan stirre, knurre, glefse og i værste fall bite den som kommer nær.
  • Territoriell aggresjon . Hunden bjeffer, løper etter eller biter tak i forbipasserende som passerer eiendommen eller andre områder som hunden opplever som sitt territorium.
  • Smerterelatert aggresjon : Hunden reagerer med aggresjon fordi det gjør vondt. Den kan f.eks. ha smerter i rygg eller nakke og viser aggresjon i det noen tar på den eller når de skal til å ta på. Blir hunden behandlet for smertene har denne aggresjonen god prognose.
  • Mataggresjon . Hunden knurrer, truer eller biter når den har mat eller gangebein, kjøttbein når noen kommer for nært.
  • Eiendels eller område aggresjon. Det finnes noen hunder som forsvarer gjenstander eller områder innendørs. Denne formen for aggresjon er hovedsakelig rettet mot familien, men kan også rettes mot gjester.
  • Aggresjon og helse . Ca 1/3 av de hundene vi har på atferdskonsultasjon har helseproblemer som en utløsende eller med virkende årsak til atferdsproblemet. Relevante helseproblemer er smertetilstander, infeksjoner, hormonelle problemer, svulster, epilepsi osv.
  • Idiopatisk aggresjon . Dette er en samlebetegelse for hunder som er aggressive uten noen klar årsak. Disse er heldigvis sjeldne, men noen av dem kan være farlige.

Den viktigste årsaken bak fryktaggresjon er manglende erfaring etterfulgt av uheldig erfaring. Hvordan den tobente håndterer fryktaggresjon vil også ha stor betydning for hvordan denne type atferdsproblem utvikler seg. Det er vanligvis god prognose for fryktaggresjon om man setter inn tiltak tidlig og om hunden ikke har blitt kastrert (hvis hannhund) eller straffet for å være redd.

Forebygging av fryktaggresjon er å gi den helt unge valpen masse gode erfaringer med ulike typer mennesker og hunder, dette kalles sosialisering.

Bitt

Bitt uten aggresjon . Å bruke tennene og munnen er helt normalt for hunder ettersom hunder ikke har hender. Å bruke munnen kan være kos, lek, at det klør i munnen (valper i tannfelling), utforske og bære. Hunder kan invitere til lek, be om oppmerksomhet eller leke med å holde med munnen f.eks. over armen. I slike tilfeller er ikke aggresjon involvert. Det blir vanligvis ikke skader eller merker, men i situasjoner hvor leken kan bli litt brå kan det oppstå uhell slik at bittet ble hardere enn beregnet, kan det bli en rift eller et blåmerke. Noen hunder som har fått lov til å lekebite i armer og klær fra de var valper vil gjøre dette oftere enn andre hunder og noen kan være mer hardhendte enn andre.

Bitt med aggresjon . Hunder kan faktisk lage merker på et menneske med å slå med tennene, hunden kan glefse og lukke munnen rett før den treffer og dermed slå eller skrape med tennene. Dette er vanligvis en trussel og fryktaggresjon er ofte involvert.

Når hunder biter og tar tak i huden kan den lage små merker i huden uten penetrering, du ser det som et lite rødt merke etter en eller flere tenner. Det kan også bli blåmerker, hull på huden hvor det kan piple litt blod, større hull eller rifter med blod.

Etter min oppfatning snakker vi om mer alvorlige situasjoner hvor en hund har bitt gjentatte ganger i samme situasjon, eller tar et godt tak, bitt hardt og holdt fast.

Om en hund biter og tar kjøttstykker av folk snakker vi om veldig alvorlige bitesituasjoner som ikke handler om en trussel, men som har den hensikt å skade.

Det finnes situasjoner hvor hunden biter gjentatte ganger hvor det er den tobente sin skyld. Dette er om hunden blir holdt fast eller presset opp i en situasjon hvor den ikke har noen fluktmulighet.

Det finnes ingen garanti for at en hvilken som helst hund ikke skal bite. Alle hunder har tenner og alle hunder kan komme i en presset situasjon hvor hunden kan bite.

Barn og hund

Hunder som biter barn bør deles inn i to kategorier. Det ene er hunder som biter barn i familien og det andre er fremmede barn. Når det skjer biting innad i familien blir det vel sjeldent politisaker av det og familien velger å avlive hunden om de selv anser situasjonen som farlig for barnets sikkerhet.
Om en hund har liten eller uheldig erfaring med barn er det større sannsynlighet for at hunden kan være aggressiv mot fremmede barn. Dette er fordi den ikke mestrer situasjonen med barn. Dette kan skje ved at den føler at den ikke har noen mulighet til å trekke seg unna barn eller at barnet har kommet plutselig på slik at hunden blir redd.
Har en en hund som har liten erfaring med barn bør hundeeier vise aktsomhet og unngå å sette hunden i en situasjon med barn som den ikke vil mestre. Dette gjelder barn som kommer på besøk, barn en treffer ute på tur eller når en selv er på besøk borte hos andre som har barn.

Konklusjon

Hundelovens definisjon av farlig hund er upresis og gir stort rom for ulike tolkninger. Hunder som er aggressive kan være det av mange forskjellige årsaker. Hunder som biter kan bite både med og uten aggresjon. Bitt kan være en del av lek og utforskning, bitt kan være en trussel eller bitt kan gi alvorlige skader.