Hunder som biter barn

Etter biteepisoden i Mandal denne uken har jeg og flere av mine kolleger fått en rekke henvendelser fra pressen. Mye handler om hvorfor hunder biter, hvem som biter hvem, og hvem som har ansvaret.

Hvorfor biter hunder?

Det er arvelige faktorer som påvirker sannsynligheten for at en hund vil vise aggresjon eller/og bite. Dessverre så har vi dårlig med data fra Norge, men fra utlandet ser en store rasevariasjoner. Det er vanligvis ikke de ”farlige” rasene som topper statistikkene, men bl.a Schæfer, Cocker Spaniel, Chihuahua, Dachs, Dobermann, Akita er i hver sine land de som oftest biter når en har korrigert for populasjonsstørrelsen. Men det er ikke like lett å automatisk trekke konklusjoner ut fra dette da det er ulike populasjoner i ulike land, og rasene kan fremstå forskjellige.

Vi kjenner også til at aggresjon mot mennesker har i Norge en arvbarhet på 34% (familiemedlemmer) 59% (fremmede mennesker) (Bakken og Vangen, 1996). Dette er en relativt høy arvbarhet som vil gjøre det lett å få avlsmessige resultater om en tar dette med i avlsarbeidet. I de aller fleste raser i dag tar en ikke aktivt hensyn til atferd. Og foreldredyr med aggresjoner blir brukt i avl og det ties om det.

Hunder har en sosialiseringsperiode mellom 3 og 12 ukers alder. I denne perioden bør enhver hund treffe 100 ulike mennesker. Hunden må treffe kvinner, menn, barn voksne og gamle. Dette for å hunden skal lære å kjenne de igjen og kunne kommunisere med. Om en hund ikke har noe erfaring med barn i denne perioden og tiden som kommer like etter, vil den med større sannsynlighet kunne bli aggressiv ovenfor barn. Aggresjonen kan komme av frykt eller av at hunden ikke gjenkjenner barn som mennesker, og tar det for å være et bytte. Les også 10 gode råd.

Ca 1/3 av hundene jeg har hatt på atferdskonsultasjon har helseproblemer som utløsende eller medvirkende årsak bak atferdsproblemet. Smerter er den vanligste årsaken bak aggresjon og biting. Men infeksjoner, skader på hodet og allergier er heller ikke uvanlig.

Samtidig ser vi at aggresjoner forekommer oftere hos førstegangs hundeeiere, hunder som trenes lite eller som ikke har deltatt på kurs. Hunder som er kastrert, hannhunder og hunder som er trent med utstrakt bruk av straff.

En ser også at små hunder oftere er aggressive enn store hunder, men det viser seg å ha en sammenheng med at eiere av små hunder ikke deltar like ofte på kurs og trening som eiere av større hunder.

Den vanligste årsaken bak aggresjon er frykt, frykt aggresjon og smerterelatert aggresjon. Sjeldent ser vi aggresjon mot barn eller mennesker som følge av jaktatfed. Men når det først skjer er det alvorlige episoder.

Hvorfor blir barn bitt?

Barn blir oftest bitt av kjent hund og når de leker eller koser med hunden. Det er oftere gutter som blir bitt. Og bittet er vanligvis rettet mot hodet, nakken og overkroppen. Det kan ha mye med barnets høyde å gjøre. Men også det at barnet er i nærkontakt med hunden og gjerne stikker ansiktet mot hundens hode.

Når barn blir alvorlig skadet skjer det ofte av flere ukjente hunder som er løs utenfor sin egen eiendom. Dette er gjerne hunder som ikke er sosialisert på hunder.

I en undersøkelse fra Østerrike i 2006 viste det seg at 0,5 pr 1000 barn i alderen 0-17 år ble bitt pr år. I Belgia var 22/1000 barn <15 år bitt årlig. I Norge ser det ut til at 15/1000 barn blir bitt årlig. Tallene varierer mellom landene.

Episoder hvor hunder biter familiemedlemmer eller barn av venner kommer sjeldent i media, da disse situasjonen ofte blir tatt hånd om uten at politi er involvert.

Hvem har ansvaret når en hund biter

Når en hundeeier har oppdaget at hunden kan ha lett for å vise aggresjon mot barn, skal hundeeier gjøre hva han/hun kan for å skjerme hunden mot barn. Hvis ikke hundeeier er bevisst dette ansvaret kan hunden lett komme i en situasjon hvor det kan hende den biter. Hvis så skjer er det hundeeiers feil.

Men det er viktig å skille dette fra årsaken bak at hunden er aggressiv. Det er sjeldent at hundeeier alene er årsak til at hunden er aggressiv. Arv, sosialisering og helse er de viktigste faktorene bak aggresjon.

Hva kan vi gjøre for å forebygge at barn blir bitt av hund?

  • Nasjonale og europeiske organisasjoner har utviklet Hunden blå som er ment for å opplyse foreldre og barn om hvordan skal forholde seg i møte med hund som reduserer faren for biting. Det handler om hvordan en skal være sammen med en hund, og også å gjenkjenne tidlige signaler på at hunden er mistilpass og kan bite.
  • NKK og raseklubbene burde ta et større avlsmessig ansvar og ta aktivt hensyn til atferd i avlsarbeidet.
  • Det er også viktig at klubbene opplyser om rasenes atferd og helse på en objektiv måte. I dag er det vanskelig for en førstegangshundeeier å skaffe seg god informasjon som kan bidra til et godt valg av rase.
  • Lov om dyrevelferd har et kompetansekrav til det å ha dyr. Dette bør konkretiseres i en egen forskrift hva slags kompetanse en hundeeier bør ha, da kompetanse ikke bare påvirker hundens velferd, men også folks sikkerhet.