Hunder som er aggressive mot fremmede hunder.

Det vanligste atferdsproblemet jeg ser på atferdskonsultasjon er hunder som utaggerer mot andre hunder de møter på tur. Det er selvfølgelig flere grader av dette problemet. Noen hunder reagerer kun på enkelte hunder av samme kjønn og det går greit så lenge de ikke har nærkontakt. Andre hunder reagerer på alt som kan minne om hund og starter reaksjonen på over 100 meters avstand eller så fort de ser hunden eller det de tror er en hund.

Første bud,  når en har en slik hund, er å forsøke å unngå møtene med andre hunder, men det gjør de aller fleste fra før. Andre bud er å slutte å kjefte på hunden eller straffe den på noe vis. Det er klart en blir frustrert når hunden atter igjen mister konseptet på tur, men din frustrasjon gjør bare situasjonen værre på sikt.

Treningen av slike hunder vil variere med hvorfor hunden reagerer på møtende hunder. De aller fleste hunder reagerer på møtende hunder fordi de er redde, så jeg vil ta utgangspunkt i dette videre nedover her.

For hunder som utaggerer mot andre hunder er det tre viktige ting å ta tak i.

  1. Forhindre at hunden kommer i en situasjon hvor den utagerer
  2. Ha et knippe med nødløsninger for å gjøre det beste ut av det om det skulle oppstå en stituasjon (noe som vil kunne skje).
  3. Trene på at hunden skal reagere mindre og mindre på møtende hunder.

I tilfeller hvor hunden har en veldig sterk og generalisert reaksjon ovenfor andre hunder som har vart lenge, vil det være urealistisk å tro at en skal kunne trene hunden til å hilse på og kunne være sammen og leke med ukjente hunder en treffer på tur. Målet for treningen bør være at hunden kan passere en annen hund på tur uten nevneverdige problemer.

Men for hunder med en relativt mild reaksjon ovenfor enkelte identifiserbare hunder vil prognosene være betydelig bedre. Men om hunden reagerer på en og annen hund og vi ikke klarer å identifisere hva det er med disse hundene som gjør at hunden din reagerer, altså du klarer ikke å finne rett type hund å trene på, da blir det traks mer jobbig. Da må vi bare trene på et knippe hunder og håpe på at vi får treningseffekt av figuranthunden.

For mange som har hunder som utaggerer er det også en del praktiske problemer. De skal trene på en figuranthund. Men det er ikke sikkert at hundeeier kjenner noen med en egnet figuranthund å trene på. Da kan en f.eks benytte seg av en rehabiliteringstrener eller en kan trene på tilfeldige forbipasserende. Det siste kan føre til uheldige situasjoner om den tilfeldige forbipasserende har sin hund løs og den kommer bort til dere. Da er det kanskje lettere å trene på et sted hvor det er båndtvang hele året eller å trene i båndtvangstid.

Noen hundeeiere opplever også møtendre hundeeiere som problematisk. Den møtende hundeeieren kan mene mye om at din hund utagerer og har ikke forståelse for at du gjør som best du kan utav situasjonen. Samtidig kommer rådene på løpende bånd som varierer langs hele skalaen fra godbiter til skikkelig harde tak. Noen mener hundene skal få treffes og «gjøre opp» seg i mellom, men det er ikke å anbefale. En redd hund har ikke noe «å gjøre opp», den er bare redd. Hadde det vært snakk om statusrelatert aggresjon kunne tanken vært relevant, men ikke engang her er det å anbefale å «la de gjøre opp».