Hunder som masturberer

Masturbasjon er en normal atferd som en finner hos alle sosiale arter. Dette kan gjøres for nytelse eller for å undersøke egen kropp hos unge dyr. Både hanner og hunner,  kastrerte og ukastrerte kan masturbere. Positurene kan variere og kan skje på mennesker, hunder eller andre dyr, objekter slik som og møbler, tepper eller puter. Masturbasjon kan være et stort problem hos hannhunder, men det er uvisst hvor vanlig dette problemet er.

Det finnes to hovedårsaker bak masturbasjon. Det ene er at hunden gjør det for nytelsens skyld. Det andre er at det kan være et symptom på en tvangslidelse og blir mer og mer rituell og i noen tilfeller gå over i en stereotypi.

I ekstreme situasjoner klarer ikke hunden å stoppe og masturbere eller den kan gjøre det så ofte eller intenst at hunden får problemer med å samhandle normalt med mennesker eller andre hunder. I slike tilfeller blir masturbasjonen rituell. Disse hundene kan respondere bra til atferdsmodifiserende tiltak sammen med medisinering som er designet til å behandle den underliggende årsaken, angst.

Kastrering er også et av tiltakene som en setter inn ved masturbasjon. Men selv om hunder blir kastrert så er de fysisk i stand til å masturbere. Hele 80% av hannhunder kunne masturbere 13 uker etter kastrering. Dette var hunder som i utgangspunktet ikke hadde masturbasjon som hovedårsaken til kastreringen, men er et uttrykk for at de fysisk er i stand til å gjøre det.