Hunder som utagerer mot hunder

Hunder som reagerer på andre hunder når de er ute på tur kan gjøre det av ulike årsaker. Disse kan for eksempel være:

 • Statusrelatert aggresjon mot hunder av samme kjønn
 • Fryktaggresjon mot fremmed hund
 • Beskyttelsesaggresjon mot fremmed hund (ønsker f.eks å beskytte eier eller andre hunden er på tur sammen med)
 • Territoriell aggresjon (gjelder typisk nær hjemmet,   men kan også foregå på tur om hunden ”bærer” med seg territoriet)
 • Veldig interessert i andre hunder, trekker i båndet, bjeffer og vil bort til den andre hunden for å hilse på eller leke. Blir frustrert fordi den ikke får anledning til å hilse og blir derfor aggressiv.

De fleste hundene jeg har vært i kontakt med og som utagerer har fått diagnosen ”fryktaggresjon”. Hunder med fryktaggresjon utgjør omtrent 70% av de hundene som utagerer mot andre hunder generelt. En hund som utagerer mot en annen hund fordi den er redd vil i møte med en fremmed hund vise en eller flere av disse atferdene:

 • Stivner i kroppen
 • Retter oppmerksomheten sin mot den andre hunden, ser på den, ørene opp
 • Ofte ser vi at de senker hodet noe, strekker nakken fremover
 • Noen kan legge seg ned
 • Noen inntar en ”gjeterposisjon” eller tar stand på den andre hunden
 • Hunden kan trekke i båndet mot den andre hunden

Dette kan en hund gjøre så fort den ser den eller den begynner på en viss avstand. Når hunden kommer nærmere vil noen begynne å skjelve eller/og knurre. Hunden blir mer vanskelig å få kontakt med og på en gitt avstand eksploderer hunden mer eller mindre ovenfor den andre. Den kaster seg frem i båndet, bjeffer, får bust, hopper fremover, sideveis eller frem og tilbake i båndet. Noen hunder snurrer rundt i båndet.

Vanligvis pleier hundeeier å holde hunden i kort bånd slik at hunden ikke skal nå bort til den andre hunden og det vil også være lettere å holde en stor og sterk hund om båndet er kort slik at hunden ikke kan få god fart og rykke båndet ut av hendene på hundeeier, eller rykke hundeeier over ende.

I slike møtesituasjoner er det heller ikke uvanlig at hundeeier tar et godt tak i båndet og holder det kort fordi hundeeier forventer en reaksjon fra sin egen hund. Dette kan skje så fort hundeeier selv ser den møtende hunden. Noen hundeeiere tar med hunden et stykke fra stien/veien eller går en annen vei for å slippe møtet med den andre hunden.

Om en slik hund er løs kan den mestre situasjonen på en annen måte enn om den er i bånd. Noen hunder ruser rett i fjeset på den andre hunden mens den lager masse lyd. Dette kan ende i en slåsskamp, men noen hunder returnerer rett tilbake til eier og er ferdig med den andre hunden nesten som om ingen ting skulle ha skjedd. Noen hunder reagerer betydelig mindre når de er løse, men de kan også ruse bort til den andre hunden om den kommer nærme nok. Og noen igjen takler møtet helt greit når de er løs.

Mange har spekulert i hvorfor det er slik, men jeg er mest tilbøyelig til å tro at det ligger en del på den erfaringen hunden har gjort seg i møtet med andre hunder når den har vært i bånd. Jeg vil ikke av den grunn ukritisk anbefale å ha hunden løs ettersom det kan sette en annen hund i fare ettersom du ikke har kontroll på hunden når den er løs, og en ikke vet hvordan din hun vil reagere i møtet med akkurat denne hunden.

En hund som utagerer mot andre hunder vil ofte ha problemer det første øyeblikket den møter en annen hund. Etter et par minutter roer de fleste hunder seg, men det finnes også de som ikke gjør det. Erfaringsmessig ligger det største problemet i det umiddelbare møtet. Hunder som utagerer vil i møte med flere hunder ikke reagere. Mange har kanskje erfart at det sjeldent er aggressive hendelser på utstillinger eller steder hvor det samles mange hunder. De stenger dem rett og slett ute. På samme måte som når du går en tur i en hovedgate med masse mennesker, du forholder deg ikke til dem – i motsatt fall vil du kanskje hilse på det ene mennesket du møter på fjellturen.

For å oppsummere kort:
Problemet for de fleste er det umiddelbare møtet og det er møtet en til en.
En hund som er redd skal trenes når den mester situasjonen. Slik trening skal skje på så stor avstand til den andre hunden at den ikke får noen reaksjon. For noen hunder snakker vi om f.eks 10-15 meter, for andre snakker vi om kanskje 100 meter. Dette vil alltid variere. Man må finne en hund å trene på og avtale med hundeeier om å stille seg opp på andre siden av en åpen plass eller langt nede i veien.

Ved slik trening kan man be hunden sitte og slappe av (da har man på forhånd gjort en del grunntrening for å lære hunden å sitte og slappe av) og belønne den, gå litt nærmere figuranthunden, og be den sitte og slappe av igjen. Man går gradvis nærmere den andre hunden og gjentar dette. Om hunden reagerer på den andre hunden, begynner å bli ukonsentrert – da er du for nærme. Du skal altså hele tiden trene på en så god avstand at hunden mestrer situasjonen og ikke utagerer.
For hver gang hunden utagerer mot en annen hund vil den lære av den episoden og det øker sannsynligheten for gjentakelse. Så selve utageringen ødelegger for den treningen du holder på med. Derfor er det også viktig at du forsøker ekstra å unngå tilfeldige møter med andre hunder i den perioden du trener. Dette er fordi det vil gjøre at du får en bedre framgang i treningen.

Årsaken til utagering

Det er to hovedårsaker til at hunder utagerer mot andre hunder. Den ene er manglende erfaring med andre hunder, og den andre er uheldig erfaring med andre hunder.
Blant de jeg har hatt på konsultasjon er manglende erfaring den vanligste årsaken.
Atferdsproblemet kan starte i det små og gjerne rundt kjønnsmodning eller tidligere. Etter hvert som hunden treffer flere og flere hunder på tur, vil hunden utagere mer og mer for hver gang. Og til slutt har man en hund med et stort atferdsproblem.

Å straffe en hund som utagerer mot andre hunder vil gjøre vondt værre. Ettersom de aller fleste hundene er redde og har fryktaggresjon vil ikke hunden bli mindre redd en annen hund om den blir straffet for å vise at den er redd.
Dessverre er det mange hunder som har opplevd å bli straffet av sin eier i en slik situasjon. Mange eiere handler i affekt fordi de selv blir frustrert eller flau over sin hunds atferd. Men noen straffer også hunden sin fordi de har fått råd av andre å gjøre det.