Viser hunder skyld?

En gruppe hundeeiere fikk et spørreskjema for å svare på spørsmål om sine hunders atferd. Ut fra svarene de fikk inn så de at  de fleste hundeeierne mente at hunden viste skyld eller skam. I tillegg til dette så de at de hundeeierne som mente hunden viste skyld/skam oftere lot være å kjefte på hunden om den hadde gjort noe galt.

Videre ønsket forskerne å se på om det var noen forskjell på grad av «skyld» hunden viste,  om den hadde vært ulydig eller ikke når hundeeier ikke var tilstede. Og om hundeeier kunne si ut fra hvordan hunden hilste på eier ved gjenforening, om den hadde gjort noe galt eller ikke.

Undersøkelsen viste ingen forskjell på atferden hos de hundene som hadde hatt mulighet til å bryte en regel (stjele mat som var tilgjengelig), da hundeeier var ute av rommet. De hundeeierne som mente hunden hadde stjålet mat hadde ikke oftere rett enn ved ren tilfeldighet.

Det ser ut til at skyld og skam hos hund har noe med hundens erfaring med hundeier i gitte situasjoner.

Kanskje en forventning av at hundeeier skal bli sint, uavhengig av hva hunden har gjort. Men som kan ha noe med hva hundeeier gjør.

Du kan lese mer om dette studiet her

En undersøkelse av Alexandra Horowitz viser de samme resultatene. I tillegg mener Alexandra at hunder viser skyld som følge av hundeeiers signaler.