Hva gjør jeg om hunden har et atferdsproblem?

Vi får mange mailer med spørsmål om hva de bør gjøre før de kommer på konsultasjon. Her følger informasjon som vi tror mange vil ha nytte av.

Unngå problemet

Om hunden din er aggressiv,  redd,  har problemer med å være alene hjemme eller annet er det viktig å unngå problemet. Da stopper vi videreutviklingen av problemet og det er også godt med tanke på hundens velferd. Du finner førstehjelp til atferdsproblemer her

Veterinærundersøkelse

Deretter er det lurt å undersøke hunden hos veterinæren. En klinisk undersøkelse hvor veterinæren sjekker sanser, undersøker reflekser, ser om hunden har smerter noe sted, lytter på den m.m. samt tar en stor blodprøve og sjekker samtidig for tyroksin – T4 og TSH. Mange hundeeiere sier at hunden er frisk og at den har vært det hele sitt liv. Men atferdsproblemer kan være et symptom på at noe er galt. Ca 1/3 av de hundene vi har på atferdskonsultasjon har helseproblemer som kan ses i relasjon til atferdsproblemet. Det er derfor viktig å ta en sjekk uansett.
Her er medisinske differensialdiagnoser mht atferdsproblemer og en oversikt over alle mulighetene at atferdsproblemet til din hun kan være
Ønsker du å lese mer om relasjonen mellom helse og atferd? Du kan finne artikler her . De er ment for veterinærer, men du kan kanskje finne noe av interesse allikevel.

Bestille time til konsultasjon:

Det enkleste er å sende en mail for å bestille time til konsultasjon . Send også med kontaktinfo slik at vi ev kan ringe deg opp igjen.
Mange sender også mail og beskriver problemet til hunden og spør hva de skal gjøre for å bedre på problemet. Desverre er det vanskelig å svare kort da det er mange mulige diagnoser på samme symptom. Vi har atferdskonsultasjoner for å klare å stille diagnoser og så sette opp et trenings/behandlingsopplegg. Vi bruker 30-60 minutter å gå gjennom behandlingsopplegget til hundene, det blir også for omfattende å forklare kort og greit i en mail.