Hva påvirker prognosene til hunder med atferdsproblemer?

Hvor bra en hund vil bli gjennom behandlingen av et atferdsproblem vil alltid variere mellom hunder. Under er det listet opp noen faktorer som påvirker til god og dårlig prognose. Hunder vil vanligvis ha noen faktorer som tyder på god prognose og noen som tyder på dårlig prognose.

Faktorer som påvirker til god prognose:

 • Kort varighet
 • Atferdsproblemet kan enkelt og greit diagnostiseres
 • Alle stimuli kan lett identifiseres og kontrolleres
 • Mildt problem med kort varighet
 • Atferden er lite farlig
 • Liten grad av opphisselse,  det er lett å få hundens oppmerksomhet
 • Lav motivasjon bak atferden
 • Lært atferdsproblem
 • Et enkelt problem
 • Historisk sett en god prognose for dette atferdsproblemet
 • Motivasjonen og mulighet hos familien til å trene er høy. Familien kommuniserer godt innad
 • God forståelse for og mulighet til å trene hunden

Faktorer som påvirker til dårlig prognose:

 • Atferdsproblemet eller bakenforliggende årsaken er lite forstått
 • Vanskelig å finne,  kontrollere og fjerne utløsende stimuli
 • Omfattende og komplisert atferdsproblem med lang varighet.
 • Atferden er farlig
 • Høy grad av intensitet og alvorlighetsgrad
 • Hunden har uhemmet atferd og gjort stor skade
 • Høy grad av opphisselse, vanskelig å få hundens oppmerksomhet
 • Høy og uforutsigbar frekvens
 • Sterkt arvelige faktorer, atferdene er godt kjent hos arten, hos rasen eller linjen
 • Komplekst og flere atferdsproblem sammen
 • Denne typen atferdsproblem responderer dårlig til vanlige tiltak
 • Kompleks familiesituasjon, familiemedlemmene kommuniserer dårlig med hverandre
 • Hundeeier klarer ikke å generalisere forebyggende og behandlende teknikker til liknende situasjoner
 • Atferdsmodifiserende teknikker har vært forsøkt uten resultat
 • Hundeeier kan ikke forstå selve atferdsproblemet og prinsippene for behandlingen
 • Hundeeier har vanskelig eller er lite villig til å behandle hunden
 • Familien ønsker egentlig å omplassere eller avlive hunden
 • Hundeeier har svake bånd til hunden