Hvordan finne et godt hundekurs eller en god hundetrener

Følgende artikkel ble publisert i Hundesport nr 4/10

Å velge en god hundetrener eller et godt kurs kan være et av de viktigste tingene du gjør i din hunds liv. Kvaliteten på kurset vil i stor grad påvirke hvordan din relasjon til hunden og hvordan hundens atferd og velferd vil bli i lang tid fremover. Det er derfor veldig viktig å velge rett hundetrener/kursarrangør.

Det er gjort flere undersøkelser som viser at det er en stor fordel å delta på valpekurs, vanlige dressurkurs og å holde på aktivt med hund. Hunder som har deltatt på valpekurs har færre atferdsproblemer enn andre hunder fordi valpen får sosial erfaring sammen med andre valper (sosialiseres) og hundeeier lærer å trene hund og å forebygge atferdsproblemer generelt (Løberg, 2007).

Samtidig er det også gjort flere undersøkelser som går på treningsmetoder hvor det viser seg at hunder som blir skremt eller påført smerte oftere har atferdsproblemer og velferdsproblemer enn andre. Hvilket utbytte man får av deltakelsen på kurset avhenger også av at hundetrener/instruktør kan gi informasjon om hundetrening og hundeatferd, og hvilke pedagogiske ferdigheter vedkommende har.

Hvem som helst kan bli instruktør eller arrangere kurs

I Norge kan hvem som helst arrangere kurs og hvem som helst kan være instruktør på kurs. Det finnes ingen regler eller retningslinjer på dette annet enn hva lov om dyrevelferd sier i §6. Kompetanse og ansvar:

Dyreholder skal sørge for at dyr blir ivaretatt av tilstrekkelig og faglig kompetent personell. Andre skal ha nødvendig kompetanse til den aktiviteten de utfører.

Instruktøren skal altså være tilstekkelig faglig kompetent. Men det er ikke konkretisert hva tilstrekkelig faglig egentlig er. Innholdet i instruktørutdannelsene er også veldig forskjellig og det finnes flere instruktørutdannelser her i landet som arrangeres av hundeskoler og av NKK tilsluttede klubber. Det praktiske og teoretiske innholdet samt hvor omfattende disse kursene er varierer også veldig. Kursenes omfang varierer fra to helger til 10 hele uker. Grunnen til at flere av hundeskolene har egne instruktørkurs er nettopp for at de skal ha kontroll med hva elevene lærer. Det er ikke lagt noen standard her i landet og vi har heller ingen organisasjon for hundetrenere.

En ting vi mangler her i landet er en organisasjon som samler hundetrenerne, setter etiske, praktiske standarder og har krav til medlemmenes kunnskaper og ferdigheter og bidrar til å utvikle hundetrenernes kunnskaper gjennom kurs, seminarer og nettverk. Slike organisasjoner finnes det i flere andre europeiske land og den største av organisasjonene har over 6000 medlemmer fordelt på 26 ulike land.

Utfordringen ligger i å velge det riktige kurset.

Når man skal velge kurs får man ofte anbefalninger, man tar en tur på et diskusjonsfora eller man leter rundt på nettet. Jeg blir veldig glad når jeg ser nettsider som forklarer hva slags kurs de har, hvem som står bak kurstilbudet og hva slags bakgrunn de har. Jeg vil også gjerne vite noe om selve kurset; hvilke dager og tider kurset går på, hvor mange kvelder det går over, hvor lenge vil skal holde på og hvor vi skal være, og ikke minst pris. Dessverre så er dette ofte manglende informasjon.

Metoder

I hovedsak er det to hovedmåter å trene etter, belønningsbasert trening og straffbasert trening. Innenfor hver an disse to er det igjen mange måter en hund lærer på. Hver hund har sin egen stil eller måte å lære på og motiveres av ulike ting. Noen hunder motiveres og belønnes bedre med en leke, oppmerksomhet, klapp og kos og andre med godbit. En dyktig hundetrener vil kunne tilpasse dette og finne den type belønning som passer best til akkurat din hund. Og instruktøren vil også finne måter akkurat din hund lærer best på.

Den beste måten å lære på er å gi hunden en mulighet til å jobbe for å oppnå et gode, noe som også motiverer de i stedet for å bruke metoder som baserer seg på frykt og smerte og dermed straffer hunden for uønsket atferd.

Belønningsbasert trening er morsommere for hundeeieren enn andre typer trening (Bailey, 1998; Ryan, 1998 (ref i Bennett, Cooper, Rohlf og Monement, 2007)) og det er også mer effektivt mht sosialisering, miljøtrening og forebyggende mot atferdsproblemer (Hiby et al, 2004).

Du bør unngå hundetrenere som bruker metoder som skremmer eller påfører hunden smerte:

 • Heise hunden opp etter halsbåndet
 • Nøkke kraftig til i båndet
 • Slå hunden med hendene eller båndet
 • Legge hunden i bakken
 • Sparke hunden
 • Ta tak i nakkesinnet på hunden og løfte den opp
 • Skrike sint mot den
 • Rulle hunden over på siden eller på rygg
 • Dytte hunden inn i en ubehagelig posisjon
 • Sprute vann eller annen væske i fjeset til hunden
 • Kaste ting etter hunden
 • Plassere hunden i situasjoner som fører til at den blir redd eller aggressiv

Unngå også kurs hvor de pålegger eller anbefaler bruk av:

 • Strupehalsbånd
 • Pigghalsbånd
 • Strømhalsbånd (forbudt i forskrift av 1/3-2008 )
 • Eller andre remedier som påfører hunden smerte eller frykt

Alt dette over er i strid med lov om dyrevelferd §8 og §26

Dyktig instruktør

En flink instruktør kan forklare og demonstrere hva slags atferd som skal trenes, hvordan den skal trenes og hvorfor du skal trene den slik. Velg en hundetrener som holder seg oppdatert faglig, deltar på kurs og seminarer og kan bidra med nye metoder og måter å se ting på. En god instruktør har respekt for både deg og hunden din, er åpen for ny kunnskap og har også innsikt i egne begrensninger. En dyktig instruktør henviser videre når vedkommende selv ikke har kompetanse.

Mange hundeeiere forteller om sine erfaringer på kurs og flere av de har hatt en dårlig magefølelse med hva instruktører på kurset har sagt og hva de vil at hundeeiere skal gjøre med egen hund på kurset. Hundeeier har allikevel gjennomført tiltakene fordi de har trodd at instruktøren visste best, og at de selv har trodd at deres egen magefølelse er feil.
Magefølelsen er ofte riktig, og det vil være fint om du kan stille spørsmål til hundetrener om hvorfor du skal gjøre det du ikke har noen god magefølelse med, ev be om en annen metode. Men i praksis er ikke dette så lett. Det å gjøre det en autoritær person forteller- være lydig – er naturlig. I studier har man fått helt vanlige mennesker til å gjøre ting mot folk som kan være dødelig. Dette er bl.a. vist i Milgram eksperimentet .

Det finnes ingen garantier.

Ettersom atferd er kompleks og variert, påvirket av både arv og miljø, og at det er du som hundeeier som har ansvaret for gjennomføringen av treningen, kan ingen andre personer gi noen som helst garantier hvor hvordan din hunds atferd vil endre seg. Hundeskoler eller instruktører som gir garantier har dette kun som en reklame gimmik og dette har ingen rot i virkeligheten og er også i strid med markedsføringsloven.

Valpeproblemer eller trenerproblemer er ting som ofte kan løses på kurs hvor kursdeltakeren får nyttige råd og veiledning. Men når det kommer til større problemer eller når vanlige råd ikke strekker til er det fint at hundetreneren kan henvise videre. Mange atferdsproblemer har helsemessige årsaker og det kan være fint å starte hos veterinæren med en generell helsesjekk

Dra og se på kurset før du eventuelt melder seg på

Det kan være en god ide å dra og se på et kurs der du vurderer å gå slik at du kan vurdere om det er et sted du ønsker å delta med egen hund.
Noen av de tingene du bør se etter kan være:

 • Se på atferden hos hundene på kurset. Om det er første gangen på kurset er det ikke uvanlig at noen av hundene er litt ukonsentrerte og kanskje engstelige, men dette roer seg som regel etter hvert. Har du mulighet kan det være lurt å komme midt i kurset. Kommer du på senere kurskvelder bør hundene se glade ut og se ut som de er interessert i omgivelsene. Se opp for kurs hvor hundene har halen mellom bena eller ikke tar øyekontakt med eier eller hundetrener.
 • Se på hvilke treningsmetoder som brukes. Du bør velge et kurs som ikke bruker strupehalsbånd eller pigghalsbånd. Du bør også velge et kurs som ikke bruker treningsmetoder som er ment å påføre hunden smerte og frykt slik som det er nevnt tidligere i artikkelen. Se også etter om hundene er motivert til å vise ønsket atferd gjennom bruk av belønning slik som godbiter, leker, klapp og kos eller annet hyggelig og morsomt.
 • Se etter at kurset ikke har for mange deltakere på gruppen – 6-8 er maks anbefalt an en rekke hundetrenere og Association of Pet Dog Trainers i England anbefaler ikke mer enn 8 deltakere på valpekurs med en instruktør og en assistent. På kurs for mer voksne hunder kan maks antall deltakere være noe høyere.
 • Se etter om treningen foregår stille og fredelig. Mye skriking og roping fra eiere samt bjeffing fra hundene kan indikere at både eiere og hund kan oppleve situasjonen som stressende.
 • Se etter om instruktøren er i stand til å se på hver hund som et individ og at de kan bli motivert av forskjellige ting og at derfor vil forskjellige ting kunne fungere som belønning. Se også at instruktøren ikke presser engstelige hunder inn i situasjoner de ikke mestrer. Om din hund skulle bli engstelig i en gruppe med andre hunder er det kanskje best at du får hjelp på en privattime slik at hunden din får mulighet til å slappe av og være best mulig i stand til å lære.
 • Er instruktørene vennlige og tar imot deg som observatør før du ev velger å delta på kurs? Hvis ikke, hva har de å sjule?
 • Du burde også se etter om instruktøren ikke gir råd utenfor hva vedkommende er kvalifisert til. F.eks. bør du være på vakt ovenfor instruktører som gir råd om atferdsproblemer og medisinske problemer på kurs. Eiere bør da henvises til å søke råd hos de som innehar denne kompetansen.
 • Før og etter kurset bør du spørre et par av deltakerne hvordan de føler det er å delta på kurset.

Referanser