Hyperaktive hunder

Dette er hunder som har et meget høyt aktivitetsnivå og som ikke roer seg ned når det har gått en tid. De har være rastløse og urolige både utendørs og hjemme,  dette selv om det ikke skjer noe rundt dem.

Årsaker

 • Den fysiologiske delen av dette problemet er ikke helt forstått. Det kan muligens ha noe å gjøre med unormaliteter i dopamin, noradrenalin eller serotoninsystemet.
 • Noen hunder kan få et meget høyt aktivitetsnivå om de er overstimulert eller understimulert.
 • Dette kan også være en lært atferd

Symptomer

 • Høy puls
 • Peser
 • Sikler
 • Urinerer ofte
 • Problemer med å konsentrere seg og derfor vanskelig for å lære
 • Undervektig
 • Hunden ser ut til å ha store problemer med å slå seg til ro
 • Rastløs og har problemer med å bli rolig
 • Piper og vokaliserer (lager lyder)
 • Hunden kan hoppe opp på folk eller møbler, stjele ting og kan leke aggressivt
 • Hunden forblir aktiv selv om den har vært aktivisert
 • Skjer det noe kan hunden reagere sterkere enn normalt
 • Om hunden blir skremt eller får et høyt aktivitetsnivå av at det skjer noe tar det lang tid før hunden eventuelt roer seg
 • Hunden gjør det dårlig på kurs da den ikke klarer å konsentrere seg
 • Ofte oppmerksomhetssøkende

Risikofaktorer

 • Manglende aktivisering mentalt eller fysisk
 • Straff kan føre til forhøyet aktivitetsnivå

Andre mulige årsaker

 • Forallergi
 • Hypertyriodisme (for høy produksjon av tyroksin)
 • Cognitiv Dysfunksjon syndrom (demens)
 • Frykt- og angst-tilstander slik som f.eks separasjonsansgt og lydfobier
 • Terretoriell og beskyttende aggresjon

Behandling

 • Veterinærundersøkelse
 • Behandling av den underliggende årsaken
 • Ta kontakt for å få satt opp time til atferdskonsultasjon for diagnose og behandlingsoppleg tilpasset dere og deres hund.