Jage skygger og lys

Enkelte hunder vil fokusere på eller jage skygger og lysglimt som kommer direkte fra solen eller som reflekteres eller som kommer fra lamper,  lommelykt eller annen lyskilde. Mens noen hunder vil stirre på lyset eler skyggen så vil andre jage etter den type lys som beveger seg.

I mange tilfeller er dette tvangsnevroser ettersom de ikke varierer i form hos den enkelte hund og at de skjer relativt ofte og forstyrrer normal atferd.

Tvangsnevroser er en type diagnose som en må stille ved å utelukke andre ting. Tvangsnevroser kan være en atferdsrespons til at hunden tilbringer mye tid i bur eller bundet, eller til andre udefinerte miljø slik som stress, frustrasjon, angst osv. Over tid vil atferden blir mer intens, opptre oftere å forstyrre normal atferd mer.
Stress eller konflikter i hjemmet kan gjøre at atferden oppstår slik at hunden lettere klarer å mestre situasjonen. Over tid kan atferden bli generalisert slik at den også opptrer i andre situasjoner og at den også kan oppstå ved lavere nivå av stress.

Vi har egentlig relativt liten forståelse for hvordan dette atferdsproblemet arter seg rent fysiologisk. Men man mener å tro at signalstoffer som endorfiner, serotonin og dopamin er involvert. Tvangsnevroser kan være sterkt selvforsterkende da frigjøringen av signalstoffer involverer opioider som gir en selvnarkotiserende effekt og gjør hunden mer i stand til å mestre situasjonen den ellers ikke ville klart å mestre.

Det er arvelige komponenter i dette som gjør at enkelte typer tvangsnevroser oftere oppstår hos enkelte raser enn andre.
Selv har jeg erfart at pointer, engelsk setter og border collie har kommet oftere for denne type tvangsnevrose enn andre raser.
Om eier gir hunden oppmerksomhet, enten ment som belønning eller straff, vil dette med større sannsynlighet føre til at atferden forsterkes.

Typiske trekk

 • Hunder i alle aldre kan få tvangsnevroser, men det oppstår som oftest mellom 12 og 36 mnd alder, med et gjennomsnitt på 12 mnd.
 • Hunden vil jage eller stirre på lysglimt eller skygger. Problemet kan oppleves som verre sommerhalvåret da det er mer sol og lys på denne tiden av året.
 • Atferden forstyrrer normal atferd
 • Atferden kan ha oppstått etter en akutt situasjon, og kan etter dette oppstår oftere og oftere, og generaliseres til andre situasjoner
 • Slektninger til hunder med tvangsnevroser viser oftere tvangsnevroser selv i forhold til andre hunder.
 • Hundeeier har ofte forsøkt en rekke tiltak for å bedre på problemet før de søker profesjonelle råd.

Risikofaktorer

 • Predisposisjon og stor forekomst i linjen kan være en faktor.
 • Miljømessig stress, konflikt eller frustrasjon kan utvikle problemet.
 • Angst kan føre til overslagshandlinger slik som f.eks. å jage skygger eller lys.
 • Utilstrekkelig tilgang til å leke, å få være utendørs eller bli aktivisert kan være an faktor.
 • Noen eiere kan bruke lysglimt som en måte å leke med hunden på ved å bruke en laserpeker eller lommelykt. Denne kan også sette i gang atferden.
 • Eier kan forsterke atferden ved at hunden får oppmerksomhet.

Om du vil lese mer: