Kan hundeeier gjenkjenne stress hos sin hund?

Det er gjennomført flere undersøkelser som viser at hundeeiere kjenner sine hunder best, og at det de svarer på spørreskjema samsvarer godt med den atferden hunden vider i tester.

Nylig ble det gjennomført en undersøkelse hvor hundeeierne skulle gjenkjenne symptomer på stress hos hunden gjennom å tolke en rekke atferder.  1190 spørreskjema ble besvart av hundeeiere. Mer enn halvparten av hundeeierne var i stand til å identifisere stress hos hunden. De atferdsmessige indikatorene på stress som oftest ble gjenkjent av eierne var: skjeving, piping, aggresjon, bjeffing og pesing.  Andre atferder som å se vekk, vende hodet vekk, gjespe og slikke seg på nesen ble sjeldnere oppgitt som symptomer på stress. Dette forteller at hundeeiere ofte ikke legger merke til tidlige tegn på at hunden er stresset og ikke mestrer en situasjon.

Flesteparten av de som deltok i undersøkelsen mente at hunden sjeldent ble stresset, eller kun i spesielle situasjoner. Menn mente generelt at hunder oftere viste tegn på mildt stress enn kvinner, men kvinner mente at hunden var moderat stresset oftere enn menn.

En eiers evne til å gjenkjenne atferdsmessige tegn på stress er viktig da dette hjelper hunden slik at de kan unngå velferdsproblemer, slik som stressende situasjoner hunden ikke mestrer. Forskerne mener at denne undersøkelsen viser at; noen eiere kan bidra til å bedre velferden til hunden om de lærer seg å forstå hundens atferd og gjenkjenne stress hos hunden.

Denne undersøkelsen samsvarer godt med dyrevelferdsloven som forteller at kompetanse hos dyreeier er viktig for å ivareta velferden til dyret.