Kastrering av hund – igjen

I uke 9 i 2012 skal eg reise til Danmark og forelese 4 dager for veterinærer om kastrering og atferd hos hund. I den anledning har jeg oppdatert meg en god del på temaet de siste ukene. Som med flere andre temaer blir ting mer og mer interessant jo mer man setter seg inn i sakene. Og man ser flere sammenhenger man ikke så tidligere.

Det som har slått meg er at de fleste undersøkelser som er gjort er for å måle om det man ønsker av effekt inntreffer eller ikke. F.eks ser undersøkelsene på om hunden blir mindre seksuell (urinmarkerer mindre,  rømmer mindre, har lavere aktivitetsnivå når tisper har løpetid osv) eller mindre aggressiv osv. Men få undersøkelser ser på andre atferder enn man fra før har ment mye om.

Av erfaringer fra konsultasjoner har jeg opplevd mange hunder som har fått et høyere aktivitetsnivå, har blitt mer engstelige og mer aggressive. Jeg har ikke fått systematisert denne informasjonen og heller ikke sett noe klart bilde av hvilke hunder som har fått mer av hvilke atferder. Men dataene har jeg, så det gjenstår å sette av tid til å analysere dette.

Tidligere i vinter var det en artikkel på forskning.no med temaet kastrering av hunder, og samme tema kom også opp på FBI på NRK i januar 2012. Det som slo meg når jeg leser og ser dette er at det ikke har kommet frem god informasjon om atferdseffekter av kastrering og at synsing fra veterinærer ofte tillegges stor vekt av journalister. En ting er lovgivningen, den er grei: Man skal ikke kastrere før det er god grunn til det.

Men hva skjer med atferden til en hund som kastreres?
Hvorfor anbefaler noen veterinærer å kastrere hunder «for sikkerhets skyld»?
Og hvorfor anbefaler noen veterinærer å kastrere hunder med atferdsproblemer – alle atferdsproblemer? (Den samme holdningen finnes også hos noen hundetrenere og hundeeiere)

Personer som syns kastrering er en god ting refererer til USA og at de der rutinemessig kastrerer hunder slik vi kastrerer katter. De spør også hvorfor det skulle være forskjell på hund og katt, eller hva med hest og gris?

Når jeg ser på litteraturen, har informasjonen inntil nylig spriket i alle retninger. Ingen ting har vært sikkert, og flere av undersøkelsene har hatt veldig få hunder med. F.eks. 7 hunder i to grupper, eller 14 hunder, eller 124 hunder. Og så har de kategorisert atferd forskjellig, og atferdene har også ulike navn eller tolkninger. Dette er ikke lett. Men allikevel kastreres hunder over en lav sko med begrunnelse av at dette er veien til Rom.