Katter som er aggresive mot mennesker

Det er et ikke uvanlig problem at eiere forteller at katten viser aggresjon mot de når de forsøker å klappe og kose, holde katten eller snakke med den.

Det er en eller flere av disse tingene som ofte er årsak bak dette atferdsproblemet:

  • Frykt: hvor katten har blitt håndtert på en slik måte at den har blitt redd.
  • Lek: Dette skjer ofte om leken fortsetter for lenge eller skjer på en slik måte at katten har blitt frustrert.
  • Om katten har blitt tvangskost eller holdt opp i armene mot sin vilje.

Noen katter tar kontakt med sine eiere for så plutselig snu og bli aggressiv og bite idet eieren tar kontakt med katten. Rett før hendelsen ser det ut til at katten virkelig ønsker fysisk kontakt. En bakenforliggende årsak til denne type atferdsproblem kan være at katten som kattunge har for lite erfaring med fysisk kontakt med mennesker.

Når katter hilser på hverandre gjør de det ved å holde halen høyt oppe, ed lager noen hyggelige lyder samt å blunke med øynene. Det er bare i sjeldne tilfeller at katter tar fysisk kontakt med hverandre. Eiere misforstår vanligvis denne hilsingen og tror katten ønsker fysisk kontakt. Det er ikke umulig at dette kan oppfattes som offensivt eller irriterende på katten. Spesielt om katten blir plukket opp mot sin vilje. Mange eiere ønsker også å vedlikeholde den fysiske kontakten med katten selv om den ikke vil. Dette kan føre til at katten blir redd for å være i fysisk kontakt med eiere.