Katter som ikke bruker kattetoalettet

I følge APBC’s årsrapport er forekomsten av atferdsproblemer høyere hos rasekatter enn andre katter. Dette kan komme av at rasekatteiere oftere velger å gjøre noe med atferden til katten sin pga. prisen på katten, at kattene oftere holdes innendørs eller at eieren kanskje er mer følelsesmessig tilknyttet katten. Av rasekattene er det Siameserne som oftest har problemer med markering innendørs, og det ser ut til at Persere oftere har problemer med å bli husrene. Vi må huske på at dette er data fra England og at de nødvendigvis ikke er representative for Norske forhold, men ettersom det er forskjell på rasene kan en si at atferdsproblemer er arvelig.

Det er altid viktig å undersøke katten hos veterinær før en setter inn atferdsendrende tiltak. Noen katter kan f.eks ha eller ha hatt smerter i urinrøret eller i endetarmen og assosiert dette med kattetoalettet.

De aller fleste katteeiere vet ganske lite om de aller første ukene i kattens liv. Kattens personlighet utvikles i de to første leveårene, og manglende eksponering for stimuli under den sensitive perioden som er mellom to og syv uker kan resultere i nervøsitet ovenfor mennesker og manglende evne til å tilpasse seg endrede og utfordrende miljøer.

Katter som ikke bruker kattetoalettet er katter som:

 • Urinerer på steder som ikke egner seg
 • Markerer med urin
 • Legger avføring på steder som ikke egner seg
 • Markerer med avføring

10 % av alle katter markerer innendørs (Dehasse, 1997). I Association of Pet Behaviour Counsellors sin årsrapport fra 1997 (figur 1 og 2) oppgis innendørsmarkering som det problemet som det oftest søkes hjelp for og at det er hannkattene som står for det meste av markeringen. Dette er et problem som katteeieren synes er sjenerende, men som det også er ganske høy suksessrate på ved behandling.

Noen årsaker til at katter gjør fra seg på feil sted

Katter unngår vanligvis å spise på steder som er “forurenset” av avføring, om kattens matskål er plassert for nært kattetoalettet kan katten finne en annen plass å gjøre fra seg. Samtidig vil forventningen til at noe ubehagelig skal skje i nærheten av kattetoalettet også føre til at katten velger et annet sted.

 • Om kattetoalettet er plassert på et sted, f.eks. nær et vindu, hvor rivaler kan sitte å ha oversikt og passe på kan det også være årsak til at katten velger et annet sted.
 • Om eieren vil gi katten godbiter eller barn ønsker å leke med katten mens den er immobil i kattetoalettet.
 • Hvis kattetoalettet er plassert på et sted hvor det er mye trafikk eller aktivitet, eller hvor katten lett kan bli ”angrepet” av barn, vil den kanskje også velge en annen plass å gjøre fra seg.
 • Lukten av sterke vaskemidler ved kattetoalettet kan også virke aversive, og katten vil unngå stedet.
 • Samtidig kan katten gjøre fra seg utenfor kattetoalettet om det er lenge siden kattetoalettet er tømt eller at det er for mange katter pr. kattetoalett.
 • Noen ganger liker ikke katten kattesanden, det kan komme av en lært preferanse for en spesiell type kattesand, at kattesanden setter seg fast i potene eller andre ting.
 • Kattesand som er tilsatt parfyme, eller rett og slett et kattetoalett som er for lite kan også gjøre at katten vil velge en annen plass.
 • Andre underlag eller materialer kan virke tiltrekkende på katter, slik som tepper med lange hår. I disse tilfellene vil katten kanskje veksle mellom å bruke kattetoalettet og teppet.
 • Om katten har opplevd noe ubehagelig mens den har vært ute kan den være lite villig til å gå ut, og samtidig gjøre fra seg på feil sted om kattetoalettet ikke er tilgjengelig.
 • Katter som er nervøse eller har redusert kontroll over blæren p.g.a. dårlig helse eller alder, kan urniere på tilfeldige plasser. Dette kan bl.a. være på plasser hvor eierens lukt er sterk, f.eks. i klesskap (på skoene) eller i sengen. Dette er fordi katten velger å ligge der i utgangspunktet.
 • Katten kan også velge å urinere på slike steder for å markere.
 • Katter reagerer raskt på endringer i miljøet og invasjon på territoriet, ute i naturen markerer katte på kaninhull i bakken og når noen forstyrrer det private rom (Dehasse, 1997).
 • Urinmarkeing er også assosiert med seksuell aktivitet og øker når katten er i østrus (Dehasse, 1997).
 • Mange luker kan også aktivere innendørsmarkering slik som urinlukt fra hund, menneske eller klor og ammoniakklukt.

Noen tiltak

Å sette inn tiltak er avhengig av at du har funnet årsaken til problemet. Her er tatt med noen få tiltak som kan være til hjelp.
Vask steder i huset hvor katten har gjort fra seg med vaskemidler med enzymer, ikke bruk salmiakk eller klor. Det er viktig for at katten ikke skal gjøre stedet til et yndet sted for avføring eller urinering.

Kattens mat kan fordeles I flere skåler og plasseres på de stedene katten pleier å gjøre fra seg. Dette vil føre til at katten vil unngå å gjøre fra seg på disse stedene. Eller du kan feste biter av tørrfôr på papp og legge de på de stedene.

Putt noe avføring i kattetoalettet slik at katten kanskje velger å gjøre fra seg der. Om du velger å flytte kattetoalettet, gjør det gradvis. Katter er veldig sensitive for forandringer i miljøet.
Unngå å straffe katten fordi katter ikke kan assosiere straffen med noe som har skjedd tidligere. Om du straffer katten i det den gjør fra seg, kan det føre til at katten velger å gjøre fra seg uten at eieren ser det, for å unngå eierens aggresjon.

Det har også vist seg at Feromonet Feeliway har effekt på innendørsmarkeing (Frank et al, 1999)