Katter som klorer på upassende steder

Hvorfor klorer katten?

 • For å vedlikeholde klørne
 • For å strekke på kroppen
 • For å trene opp musklene den bruker til å skyve fram/trekke tilbake klørne
 • For å etterlate tydelige spor
 • For å etterlate luktmerker fra kjertler på potene

Hvorfor må katten markere inne?

 • For seksuell årsak
 • Fordi den føler territoriet sitt satt på prøve pga:
 • – forandringer i dens innemiljø
 • – familieforandringer
 • – andre katter som har tilgang til dens innemiljø
 • – frykt for å være ute
 • – for liten plass
 • På grunn av medisinske årsaker

Hva kan gjøres?

Vi bruker tre måter for å løse problemet:

 1. Stoppe trangen til å klore på feil sted
 2. Fjerne behovet for å markere territorium
 3. Lage alternative og akseptable steder å klore på

Stoppe trangen til å klore på feil sted:

 • avgrense kattens arealer den har tilgang på
 • Dekke til gjenstander med stoffer katten ikke liker; netting, find plastikk, aluminiumsfolie, dobbelsidig teip etc.
 • Plasser kattens mat på stedet den klorer
 • Ignorer katten når den klorer på møbler

Fjerne behovet for å markere territorium:

Katter vil ofte klore for å markere territorium, dette vil de bare fortsete å gjøre om de føler seg usikre. Det viktigste vil da være å finne ut hva som gjør katten usikker for så å fjerne dette usikkerhetsmomentet i kattens territorium. Denne usikkerheten varierer fra katt til katt og det vil derfor variere hvilke tiltak man bør gjøre for å gjøre katten mer sikker på hjemmemiljøet sitt.

Disse forslagene kan prøves for å gjøre katten mer sikker i sitt hjemmemiljø:

 • Sørge for at katten kommer seg trygt ut og inn
 • Ordne et trygt mindre kjerneområde for katten
 • Hindre kattens tilgang til å se ut
 • Reorganiser kattens forhold til familiemedlemmene
 • Gi den mat oftere
 • Gi katten pauser fra andre katter/barn/dyr
 • Ikke straff katten
 • Bruk av feromoner
 • Hindre at andre katter tar kontakt
 • Sørge for en fluktplass til katten, helst høyt opp

Lage alternative og akseptable steder å klore på:

Hvor?

 • Der hvor katten markerer allerede
 • Nær kattens soveplass
 • Midt i dens kjerneområde
 • I områder den føler frykt og konflikter

Hva?

 • En plass hvor katten kan strekke seg horisontalt og vertikalt
 • Et materiale hvor katten kan trenge inn med klørne
 • Kloreplassen må være stødig

Katter som klorer er usikre på miljøet sitt, det er derfor viktig å ikke straffe katten da dette bare vil gjøre den mer usikker.