Kommunikasjon

Domestiserte hunder er vanligvis veldig flinke til å lese menneskenes sosiale og kommunikative atferd. De er til og med flinkere enn våre nærmeste slektninger primatene. Hundene bruker f.eks. vår sosiale og kommunikative atferd for å finne mat som er gjemt, og de vet om vi mennesker kan se eller ikke i ulike situasjoner.

Nylige sammenligninger mellom hundedyr foreslår at denne uvanlige ferdigheten har en arvelig komponent og opprinnelig ble utviklet gjennom domestiseringen som et resultat av seleksjon på systemer som formidlet frykt og aggresjon mot mennesker.

Forskjell i atferden hos sjimpansenes og menneskenes temperament foreslår at en liknende prosess kan ha vært en viktig katalysator som har ført til en evolusjon av uvanlige sosiale ferdigheter hos vår egen art.