Noen data fra våre atferdskonsultasjoner

Siden starten i 1999 har vi hatt i overkant av 1200 atferdskonsultasjoner. I tillegg til hund har vi hatt noen katter,  og noen få fugler og minigris.
De fleste av atferdskonsultasjonene har vært siden 2006 da Gry Løberg flyttet fra Steinkjer til Bærum. I 2008 hadde vi 380 atferdskonsultasjoner,  de aller fleste på hund.

62% av hundene på atferdskonsultasjon er hannhunder. I England (APBC) har de 65% hannhunder på konsultasjon,  slik at tallet er ikke så ulikt.

12% av hundene er kastrert når de kommer på atferdskonsultasjon, de fleste av de er kastrert av ikke medisinske årsaker. Kastrering har vanligvis ikke hatt noen effekt eller det har ført til en forværring av det opprinnelige atferdsproblemet.

Hittil i 2009 har 71% av hundene blitt solgt fra nåværende hundeeier eldre enn 12 uker gammel. Det har vært en økende trend de siste årene.

Det er en klar sammenheng mellom forekomst av atferdsproblemer og salgsalder. 37% av hundene på atferdskonsultasjon har manglende sosialisering som viktigste årsak bak atferdsproblemet.

Gjennomsnittalderen på hunden når den kommer på atferdskonsultasjon er omkring 3 år. Atferdsproblemet har ofte startet i løpet av det første leveåret. Hunden har derfor ofte hatt atferdsproblemet en stund før hunden kommer på atferdskonsultason.

De vanligste atferdsproblemene er:

  • Fryktaggresjon mot andre hunder
  • Separasjonsproblemer
  • Frykt, angst eller fobi for lyder, hendelser eller steder
  • Oppmerksomhetssøkende
  • Fryktaggresjon mot mennesker

Mange hunder har vært utsatt for voldsomme tiltak som har forverret atferdsproblemet og prognosen.
Vi har hatt 161 ulike raser på atferdskonsultasjon