Nye foredrag

I den senere tid er det utviklet noen nye foredrag om hund. Ta kontakt om din hundeklubb, hundeskole eller organisasjon er interessert i å arrangere en kveld med en av temaene. 
Priser og andre tema finner du her

Hvordan vil ulike treningsmetoder, mengde trening og aktivisering påvirke hundensatferd?

Det diskuteres en del om hvordan man skal trene hunden, hvor mye en hund burde ha av aktivisering, og om aktivisering er en nøkkel til å forebygge problemer. Men hvordan blir egentlig hundens atferdpåvirket av de ulike metodene? Hvilken metode er mest effektiv? Hvordan vil hundens velferd bli påvirket av de metodene? Og hvor mye og hva slags aktivisering er best? Vil det være rasevariasjoner, eller er det andre faktorer som gjør at metode og grad av aktivisering vil variere med hunden?
Målgruppe: For deg som er litt over gjennomsnittet interessert i hund
Tre timer inkludert to pauser

Hva påvirker hundens velferd?

De aller fleste av oss er opptatt av at hunden skal ha det bra. Men det er en rekke ting som påvirker velferden til hunden. Det kan væresosialisering, det sosiale miljøet, helse og arvelige lidelser og plager,oppstallingsforhold eller boforhold. Hvordan vil omplassering påvirke atferd?Gjenkjenning av smerte hos hund. Treningsmetoder, hundeeiers relasjon til hunden, atferdsproblemer, miljøberikelse og mer. Det er altså en rekke forhold som vil påvirke hundens velferd.  Vi skal se på disse ulike temaene for å få et mer bevisst forhold til dem.
Målgruppe: For deg som er litt over gjennomsnittet interessert i hund
Tre timer inkludert to pauser

Hvordan forebygge atferdsproblemer?

Det er en rekke faktorer som kan øke sjansen for at en hundvil utvikle atferdsproblemer. Dette handler om en rekke miljømessige forhold,men også arvelige faktorer. I denne omgang skal vi se primært på demiljømessige forholdene som kan bidra til utvikling av atferdsproblemer. Men vikommer ikke helt unna arvelige faktorer da ulike hunder vil bli påvirket avmiljøet på ulike måter.
Vi skal se på hvordan miljøet kan påvirke helt fraunnfangelsen, andre faktorer er ernæring, egen relasjon til hunden,treningsmetoder, helse osv.
Målgruppe: For deg som er litt over gjennomsnittet interesserti hund
Tre timer inkludert to pauser à 15 minutter

Hvordan hunder tenker, forstår og lærer? Hundens kognitive egenskaper

I de senere år har det blitt gjort en rekke studer avhundens kognitive egenskaper. Det vil si hvordan den tenker, resonerer, løseroppgaver, hva den kan forstå osv. Dette har gitt oss ny innsikt i hundensatferd og egenskaper. Hunder har i mange tilfeller ferdigheter på lik linje medet barn. Vi ser på noen av de undersøkelsene som er gjort og hva denne nyeinnsikten kan bidra med.
Målgruppe: For deg som er litt over gjennomsnittet interesserti hund
Tre timer inkludert to pauser à 15 minutter

Relasjoner mellom hunder og mennesker

Hunden og mennesker har flere titusen år lang historie sammen,og er det første dyret som bodde sammen med oss mennesker.  I løpet av denne tiden har hunden tilpasset seg menneskets atferd, men vi har også innlemmet hunden i vår sosiale gruppe på en helt spesiell måte. I tillegg til det ser vi også at folk har ulike holdninger, grad av tilknytning og ulik grad av antropomorfisme ovenfor hunden.Hvordan vil dette påvirke relasjonen mellom disse to artene? Og vil dette igjen påvirke hva vi gjør ovenfor hunden, som igjen påvirker hundens velferd?
Målgruppe: For deg som er litt over gjennomsnittet interessert i hund
Tre timer inkludert to pauser à 15 minutter

Kastrering av hunder med fokus på atferd

I den senere år ser det ut til at hunder oftere blir kastrert av hensyn til atferd eller for egen bekvemmelighets skyld. Men hvordan påvirker egentlig kjønnshormonene atferd? Vil fjerning av de hormonproduserende organene løse atferdsproblemer? Hvordan er effekten av kastrering på hanner og tisper? Hva med kjemisk kastrering?
Forelesningen vil inneholde noe fysiologi, men det er ikkeavgjørende for å forstå essensen.