Omplasseringshunder fra utlandet

I den senere tid har det vært mye oppmerksomhet rundt omplasseringshunder som kommer fra Europa. Dette er i forbindelse med at det er påvist en parasitt hos en gatehund som kommer fra Romania. Flere medier har i de siste dagene tatt kontakt for å spørre om de atferdsmessige konsekvensene eller utfordringene som følger med slik omplassering.

Å gå til anskaffelse av en omplasseringshund eller kjøp av voksen hund, uansett hvilket land den kommer fra, er forbundet med en større sannsynlighet for å få en hund med atferdsproblemer enn det å kjøpe en valp ved 8 ukers alder.

Det er flere grunner til dette:

 1. De fleste hunder som blir omplassert har atferdsproblemer i utgangspunktet.
 2. Hunder som blir omplassert har større sannsynlighet for å utvikle atferdsproblemer enn de som bor stabilt i en familie.
 3. Hunder som har en ukjent historie kan by på større overraskelser og utfordringer i forhold til de forventninger som ny eier har til hundens atferd.
 4. Ferrale hunder eller gatehunder er enten viltfødte, hunder som har blitt forlatt eller som har rømt.
 5. Viltfødte hunder har med større sannsynlighet liten erfaring med mennesker. Dette kan føre til at hunden har manglende sosialisering.
 6. Ferrale hunder eller gatehunder kan også da ha dårlig erfaring med mennesker.
 7. Hvor den ferrale hunden lever har også noe å si. For en hund som lever på landsbygda, vil det være en stor overgang å flytte til en by. Ikke alle mestrer dette.

Egne erfaringer med omplasseringshunder fra utlandet.

Jeg har hatt noen få titalls hunder på konsultasjon som kommer som voksen til Norge. De kan vi dele inn i flere grupper:

 • Ferrale hunder eller gatehunder som tas hånd om av en omplasseringsorganisasjon eller privatpersoner.
 • Ferrale hunder eller gatehunder som blir oppdaget av nordmenn på ferie i utlandet, og som velger å ta med seg hunden hjem.
 • Hunder med en ukjent historie som blir annonsert på Finn.no og som viser seg å være av en annen rase og alder enn annonsert. Dette er situasjoner hvor kjøper møter selger på en parkeringsplass, betaler omkring 20 000 kroner for noe som skulle være en miniatyrhund, men som vokser seg usedvanlig stor. Ingen papirer, ingen kvittering og selger er ikke å oppdrive. Dette er svindel.
 • Hund som kommer direkte fra oppdretter som importeres mht avl eller hundesport.
De tre første gruppene er de vanligste som jeg har sett på konsultasjon.

De erfaringene jeg har med hunder som har kommet på konsultasjon er at de er veldig redd. De er redd fremmede mennesker, fremmede hunder, fremmede miljø osv. Enkelte av disse hundene er så redde at det er et stort velferdsproblem for hunden selv. Noen av de har også separasjonsangst eller har et høyt aktivitetsnivå.

Det finnes gladhistorier også

De hundene jeg har på konsultasjon viser selvfølgelig ikke hele bildet. Ikke alle hunder går det galt med, det finnes gladhistorier også. Det finnes eksempler på hunder som kommer til Norge voksne eller som omplasseres til et mye bedre liv enn de sannsynligvis hadde. Men risikoen for at du ender opp med en hund med atferdsproblemer er større, selv om det også går bra for noen.

Barn og omplasseringshunder

I situasjoner hvor det er barn i familien ville jeg vært mer forsiktig. Vi vet ikke om hunden er sosialisert på barn eller ikke. Og barn er kanskje ikke like flinke til å la vær å gå etter en hund som er redd. I slike situasjoner kan det hende hunden til slutt biter.

Hvordan hunden er hjemme

Flere av de jeg har hatt på konsultasjon forteller om en hund som reagerer plutselig og sterkt på at de f.eks reiser seg fra sofaen, telefonen ringen, de går over gulvet osv. Flere av hundene er ikke husrene, kan ikke gå i bånd og har ikke erfaring med møbler slik at de like så godt går på stoler, bord og sofa som gulvet.

Tips til deg som vil kjøpe

Ønsker du å kjøpte en omplasseringshund uansett om den kommer fra Norge eller ikke. Treff hunden først, ta med barna og se hvordan hunden reagerer på barn. Ta gjerne med en venn også som ikke skal kjøpe hund. Det er lett å tenke mer med hjertet og ikke hodet i en slik situasjon. En som ikke er i en kjøpssituasjon har lettere for å tenke mer med hodet.

Bruk en seriøs omplasseringsorganisasjon eller person. Undersøk denne ved å forhøre deg med andre, hør med folk som har erfaring med organisasjonen eller vedkommende som driver omplassering. Jo mer du kjenner bakgrunnen til hunden, jo bedre. Helseundersøkelse er viktig og vaksinering.

Det er også viktig at hunden viser en normal atferd og ikke er redd eller aggressiv. Har du det minste snev av dårlig magefølelse, følg magefølelsen.

 

For å få en så velfungerende familiehund som mulig vil det aller beste alternativet være å kjøpe en valp ved 8 ukers alder.