Pris og betingelser

Timehonorar følger statens sats for sakkyndig etter salærforskriften. For 2015 er salærsatsen kr 970 pr time.

I tillegg kommer kostnader til reise og ev kost og losji.

Antall timer og andre kostnader vil variere fra sak til sak. Ta derfor kontakt for nærmere informasjon.