Seksualatferd eller…..

Kastrering viser seg i noen undersøkelser å ha effekt på seksuelt motiverte atferder hos hannhunder. Men hos hannhunder finner vi en rekke atferder som vi ofte tolker som seksuelt motivert atferd,  men som nødvendigvis ikke trenger å være seksuelt motiverte.

Disse atferdene kan være høyt aktivitetsnivå, urinmarkering inne eller/og ute, veldig opptatt av lukter, rømme, riing på andre hunder eller mennesker, og aggresjon mot hunder av samme kjønn. Disse atferdene kan også være andre ting enn seksualatferd.

Hannhunder kan i perioder med løpetid i nabolaget være relativt aktive, rastløse, frustrerte, slutte å spise, ule når de er hjemme, og de kan også stikke av for finne tispe med løpetid. Men disse atferdene kan også  komme av andre ting.

Hunder som stikker av kan også stikke av fordi de vil utforske andre ting enn tisper, de kan løpe etter vilt, andre hunder de liker å leke med, bli med passerende personer eller hunder på tur, eller ta seg en tur på egenhånd for å utforske omgivelsene. En hund kan også ”rømme” om den blir skremt av noe.
Om en hannhund uler hjemme kan det være løpetid i nabolaget, men det kan også være en hund som stemmer i koret med en annen hund, det kan være at hunden har separasjonsangst eller en hund som er frustrert av en eller annen årsak og hunden kan også være oppmerksomhetssøkende.

Om hunden urinmarkerer mye kan hunden ha urinveisinfeksjon, eller den kan også være engstelig i det miljøet den er i.

Om hunden er veldig opptatt av lukter og bruker mye tid på å snuse kan det være spennende lukter av tisper, men det kan også være andre lukter som hunden finner interessant. Vi ser også at hunder kan snuse mye og at dette kan være en overslagshandling eller at hunden kan være engstelig.

Hunder som rir på andre hunder kan gjøre det fordi de skal forsøke å finne ut av dominansforholdet mellom de. Det kan hende at hunden rir på andre hunder fordi de leker, eller det kan være seksuelt motivert. Rir hunder på mennesker kan det være oppmerksomhetssøkende, kontrollerende eller at hunden er engstelig.
Om hannhunden er aggressiv ovenfor andre hannhunder kan det være konkurranserelatert aggresjon, men det kan være beskyttelsesaggresjon, territoriell aggresjon, frustrasjonsrelatert aggresjon, fryktaggresjon. Det kan også være relatert til smerter eller andre helseproblemer.

Som du ser så kan det være flere mulig årsaker bak en atferd, og det er ikke alltid gitt at atferden er seksuelt motivert.
De aller fleste atferdsproblemer bunner og grunner i frykt og angst. Derfor vil det være lurt å se på atferden som frykt/angst motivert inntil man har fått stilt en skikkelig diagnose.