Sikkerhetstiltak – aggresjon ovenfor mennesker

Alle hunder kan potensielt bite,  den eneste absolutte garantien for at hunder ikke skal bite er å avlive de. Alle hunder kan altså bite, de har tenner.
Hunder gir vanligvis signaler på at de er i en vanskelig situasjon. Hunden kan f.eks. være redd og trekker seg unna, den kan senke kroppen og hodet, titte vekk, snu seg bort og ta halen mellom bena. Om hunden ikke får respons på denne atferden eller har mulighet til å gå bort vil den heller be deg gå bort. Den kan ha et truende blikk eller kroppsspråk, vise tenner, knurre, glefse eller til slutt bite.

Aggresjon er her definert som et truende blikk, et truende kroppsspråk, knurring, bjeffing, glefsing og biting. Hunder som viser truende signaler skal man ta på alvår.
Bitt ovenfor mennesker er ofte raske og avsluttes fort. Nesten som et skinnangrep, men hvor det blir alt fra ingen merker til at du får hull i huden. Av og til blir bitt så store at en må sy, men de hører til fåtallet.

Etter at hunden har bitt bør du avvente til den er rolig og har kommet over situasjonen før du tar initiativet til noen interaksjoner med den.
Om hunden har vært aggressiv mot gjester bør du ta hunden vekk til et annet rom, ut i hundegården, i et bur eller annet – slik at den er fysisk adskilt fra gjestene.
Når det har skjedd en biteepisode må du IKKE straffe hunden. Det fører bare til at det blir verre på sikt.

Unngå alle situasjoner hvor du vet og tror det vil oppstå aggresjon. Dette vil føre til at du forhindrer videreutvikling av problemet og du ivaretar sikkerheten til folk.

Om hunden viser aggresjon i forbindelse med håndtering bør håndtering unngås.

Om hunden viser aggresjon i forbindelse med mat og foring bør du gi hunden mat på et eget rom, fjern matskålen når hunden er ferdig å spise. Unngå å gi hunden gnageben, griseøre m.m. spesielt om det er barn tilstede. Om aggresjon rundt mat kun er rettet mot barna i familien bør hunden få spise når barna sover.

Er hunden aggressiv når mennesker spiser bør den ikke få lov til å være i nærheten.

Om hunden er aggressiv ovenfor barn skal hunden ALDRI være sammen med barn uten at den er passet på av en voksen person og har hunden under kontroll. Har du ikke mulighet til å passe på eller har du ikke kontroll skal hunden ikke få være sammen med barn.

Er hunden aggressiv mot gjester i huset må hunden være på et annet rom, en hundegård eller i et bur før gjestene kommer. Hunder som vil mestre situasjonen etter at gjestene har kommet, kan få komme frem når gjestene har kommet inn og satt seg ned. Gjesene må overse hunden. Klarer ikke gjestene dette, må hunden være et annet sted.

Hunder som er aggressive mot mennesker når de er ute i hagen må ikke være løs i hagen om det ikke er forsvarlig inngjerdet. Hunden skal ikke under noen omstendigheter være ute alene, det kan komme folk og barn inn til hunden i hagen.

Ikke bind en aggressiv hund utendørs, dette gjelder både i egen hage eller på offentlige steder. Folk kan komme bort til hunden for å hilse på den for så å bli bitt. En hund som står bundet kan bite tidligere enn om den er løs. Det er fordi den ikke har noen mulighet til å gå vekk, men heller må «be» personen gå vekk.

Unngå all form for fysisk straff – dette vil føre til at aggresjonen øker og hunden kan bli farlig.