Store og små problemer – tidlig eller sent

Vi opplever at mange kommer til oss etter at problemet har blitt så stort,  at de føler de bare må gjøre noe med problemet NÅ. Det kan også hende hunden for eksempel har problemer med å være alene hjemme, men eier skal begynne i jobb snart og hunden må være alene hjemme da.

Når vi ser på prognoser på atferdsproblemer så er det en klar sammenheng med hvor lenge problemet har vart og hvor god prognose hunden har. Og for en hund som stadig vekk utsettes for en situasjon hvor den blir aggressiv eller redd, så vil problemet balle på seg over tid.

Ta f.eks. separasjonsproblemer, så vet vi at prognosen for hunder som har hatt problemet i under et år er på ca 80 % , men for hunder som har hatt det over et år, så har vi halvert prognosen – til 40%.

Det er også mange som får råd om ”å vente og se”, i den tro at det går nok snart over av seg selv. Det kan hende noen ting går over, men det skjer relativt sjeldent.

Problemer som kan se små ut, kan noen ganger være symptomer på noe mer. Valpebiting kan være oppmerksomhetssøkende atferd for eksempel. Eller bjeffing i det du går fra hunden, kan være separasjonsansgt.

Så fort du mistenker at hunden har et atferdsproblem vil vi anbefale å søke råd. Da er prognosene mye bedre, og det vi også være i hundens beste interesse mht til dens velferd å slippe å være redd, engstelig eller aggressiv i ulike situasjoner.