Behandling av hund som er oppmerksomhetssøkende

Et vanlig atferdsproblem vi har på konsultasjon er oppmerksomhetssøkende hunder. Ofte er dette hunder som eieren trodde hadde andre atferdsproblemer, click men så viser det seg at det er oppmerksomhetssøkende. Oppmerksomhetssøkende atferd kan egentlig være hva som helst som hunden gjør for å få oppmerksomhet.

Oppmerksomhetssøkende atferd er ikke en hund som kommer med snuten eller labben i ny og ne for å få oppmerksomhet. Dette er en hund som bruker mye av tiden sammen med eier på å be om oppmerksomhet.

Måten hunden søker oppmerksomhet på påvirker hvordan hundeeier responderer på hunden. Hunder som får lite oppmerksomhet eller hunder som ikke har lært under hvilke omstendigheter og hvordan hunden skal få oppmerksomhet, kan bruke sterke metoder for å få oppmerksomheten de ønsker. Det kan være hunder som har en usikker tilknytning til sin eier. Hunder som er generelt engstelige, hunder som har separasjonsangst er ofte også oppmerksomhetssøkende.

Hunder kan hoppe opp på eieren, bite i klær, bite i armen og bjeffe. Noen ganger kan hunden bli destruktiv, ødelegge gjenstander eller gjøre fra seg inne. Hunden kan stjele ting eller dytte gjenstander ned fra bord eller hylle. Om hunden ønsker sterkt å få oppmerksomhet kan den gjøre nesten hva som helst for å få det.

For hunder som søker oppmerksomhet veldig sterkt kan til om med negativ oppmerksomhet være bedre enn ingen oppmerksomhet. Det er derfor viktig at hunden ikke lærer at å vise en uønsket atferd er det som fører til oppmerksomhet. Dette er spesielt viktig for hunder som er engstelige. Om en hund er engstelig og søker oppmerksomhet av den grunn, vil straff gjøre angsten enda verre og problemet vil øke. Mange aggressive hunder er egentlig engstelige, men har blitt aggressive fordi en har vært uheldig og kommet inn i en uheldig spiral.

Å behandle en hund som er oppmerksomhetssøkende handler om flere ulike tiltak som sammen vil endre atferden.

 • Ikke forsterke oppmerksomhetssøkende atferd
 • Forsterk annen ønskelig atferd
 • Lag rutiner og skap en forutsigbar hverdag for hunden.
 • Gjør morsomme ting sammen som lek, trening og tur – på ditt initiativ
 • Fordel arbeidsoppgaver mellom familiemedlemmene om hunden viser oppmerksomhetssøkende atferd mot en person i familien.
 • Hvis hunden retter oppmerksomhetssøkende atferd mot en person må vi se hva vedkommende gjør, og endre på dette.
 • Reduser mengden fysisk kontakt. Dette er for de hunden hvor dette er aktuelt. Det vil si at hunden ikke skal sove i sengen om natten, eller ikke skal ligge i sofaen inntil deg. Hunden kan istedet ligge på gulvet ved deg.

Den største utfordringen i å trene en hund som viser oppmerksomhetssøkende atferd er ikke hunden, men oss selv. Det er veldig vanskelig å gjøre om en gammel vane med å automatisk strekke ut en hånd mot hunden som dytter i armen med snuten, eller som legger hodet sitt i fanget ditt. Vi er mer tibøyelige å gjøre dette når vi ikke følger med på hva som skjer. F.eks når vi ser på TV, leser avisen eller sitter og snakker med noen. Hunden vet dette og utnytter situasjonen. Om problemet er stort nok, er det viktig å få et bevisst forhold til egen atferd i denne typen situasjon.

Selv om det meste av oppmerksomhetssøkende atferd ikke er aggressiv, er de ganske irriterende og forstyrrende. For det første er det viktig å etablere faste rutiner på når hunden skal få oppmerksomhet. Dette handler om forutsigbarhet. Dette er spesielt viktig med hunder som er engstelige, de trenger forutsigbarhet. Hunden skal få oppmerksomhet ca 15 minutter av gangen minst to ganger om dagen. Å gjøre dette til en vane er viktig for hunden og eieren og begge parter vil se fram til de 15 minuttene med oppmerksomhet. I de 15 minuttene kan du trene lydighet, triks eller andre artige ting. Man kan også børste og stelle hunden, massere den, klappe og kose eller leke.

Å gå tur eller annen trening ute vil komme i tillegg. Å ha slike faste rutiner er viktig for eieren fordi en vet med god samvittighet at hunden får nok oppmerksomhet, og det er derfor lettere å avvise hunden imellom. Hunden vet også at det ikke er noe poeng i å be om oppmerksomhet mellom de 15 minutters periodene med oppmerksomhet. Å leke sammen er viktig og bidrar til at hund og eier lærer hverandre bedre å kjenne, det styrker også de positive båndene hund og eier i mellom. Om hunden hopper opp på deg, ikke dytt den ned. Reis deg opp, snu deg eller ta noen skritt vekk fra hunden. Be hunden deretter å sitte, for så å belønne den for det etter ca 3 sekunder.

Det er viktig å ikke bruke hender, armer eller bein for å dytte hunden ned. Dette kan gjøre at hunden oppfatter dette som lek og det kan bidra til å forsterke den oppmerksomhetssøkende atferden. Om hunden begynner å bli aggressiv når du ber den om å sitte, kan det hende at det feiler hunden noe mer enn bare oppmerksomhetssøkende atferd. Om hunden ikke vil sitte, men bare fortsetter å vise oppmerksomhetssøkende atferd. Forlat hunden alene i et rom i 15 sekunder – og forsøk igjen. Den verste straffen en slik hund kan få er å bli isolert fra deg. Skal hunden være sammen med deg, må den vise vilje til å samarbeide.

Neste skritt blir å belønne hunden når den viser den atferden du ønsker mer av – for eksempel å slappe av på plassen sin.

Og så er det disse tiltakene som nevnt over

 • Lag rutiner og skap en forutsigbar hverdag for hunden.
 • Gjør morsomme ting sammen som lek, trening og tur – på ditt initiativ
 • Fordel arbeidsoppgaver mellom familiemedlemmene om hunden viser oppmerksomhetssøkende atferd mot en person i familien.
 • Hvis hunden retter oppmerksomhetssøkende atferd mot en person må vi se hva vedkommende gjør, og endre på dette.
 • Reduser mengden fysisk kontakt. Dette er for de hunden hvor dette er aktuelt. Det vil si at hunden ikke skal sove i sengen om natten, eller ikke skal ligge i sofaen inntil deg. Hunden kan istedet ligge på gulvet ved deg.