TV Norge fortsetter å sende Hundeviskeren med Cesar Millan

>

Til tross for flere henvendelser fra hundeeire rundt i landet fortsetter Cesar Millan på TV Norge. Det er tydelig at det er pengene som teller. Er det underholdende og det trekker seere så er det OK å la hunder lide og bli mishandlet. Money Talks.

Siden Randi Helene Tillung og jeg tok for oss Hundehviskeren for snart et år siden har det egentlig vært ralativt stille. Et og annet bluss her og der, men ikke den helt store stormen.

Tilhengere av Cesar Millan mener han er flink til å jobbe med menneskene ved å forteller de at de må aktivisere hundene sine. Det tror jeg nok de fleste hundetrenere og atferdskonsulenter også ville ha påpekt, så det er ikke noe unikt i det.

Det som er gledelig er at det har kommet dokumetasjon på at hans metoder fører til en forværring og ikke er veien å gå.
Forskere ved University og Pennsylvania har sett på hvordan det å gå inn i en konfrontasjon med hunden påvirker atferden til hunden. Den blir værre. Ved konfrontasjon så de bl.a. på det å legge hunden i bakken. I denne forskningsartikkelen blir Cesar Millan brukt som et eksempel på hvordan men ikke skal gjøre ting nettop fordi han representerer den type hundetrener som går inn i konfrontasjon med hunden.’

Cesar Millan hevder også hardnakket at alt handler om dominans. Ovennevte artikkel slår også hardt ned på bruk av dominansteori som forklaringsmodell på atferdsproblemer og også ved bruk av den i atferdsmodifisering.

Her følger noen interresante artikler vedr dominansteori, atferdsproblemer og atferdsmodifisering