Velferd i hundeavlen

>

Onsdag 16. november 2011 arrangert studentene påveterinærhøgskolen en debatt. Debattens tema var: Veterinærens rolle innen hundeavl.

Dette synets jeg var et veldig godt initiativ og jeg var veldiggodt fornøyd med hele kvelden. Arrangørene gjorde en kjempejobb.

Men etter et slikt arrangement er det viktig å ikke glemme temaet. Det er viktig å holde poteten varm, fortsette debatten og komme i gangmed konstruktive tiltak. Og det er også viktig å faktisk gjøre de tingene manlover under en slik debatt.

Det ble etterlyst mer kunnskap og åpenhet om forekomsten avulike arvelige lidelser hos hunder og deres levealder. Dette er noe Agria harrelativt grei oversikt over og de ville mer enn gjerne dele dette med NKK. KristinPrestrud sa at de gjerne ville ha dette materialet. Da kunne de gi hundeeierne denne viktige informasjonen slik at det var lettere å velge rase og ha realistiske forventninger.

Det ble fra andre også påpekt at det fantes et diagnoseregister, men at veterinærene ikke var særlig flinke til å bruke dette.Å bruke et slikt diagnoseregister er viktig for å få god oversikt. Kunnskap om forekomstenav ulike diagnoser og levealder hos hunder og de ulike rasene er viktig (sammenmed kjennskap til arvbarheten) for å kunne sette inn rett tiltak iavlsarbeidet.

Jeg må egentlig si at jeg ble litt overrasket over at brukav diagnoseregisteret ikke var særlig utbredt blant veterinærene. Og det errart at forsikringsbransjen (Agria m.m.) har betydelig bedre oversikt over helsetilstanden til hundene våre enn det veterinærstanden og NKK har.

Helseregister

Burde kanskje det være en offentlig oppgave (NVH) å ha etsentralt helseregister som alle journalprogrammene til veterinærene er kobletopp mot? Et register som kan brukes til forskning og i avlsarbeidet.


Ettersom den vanligste årsaken til avlivning av hunder er atferdsproblemer,er det veldig viktig å ta hensyn til atferd i avlsarbeidet. Vi vet deter store variasjoner i forekomst av atferdsproblemerhos ulike raser, og det er også avdekket gener som er med på å kodefor ulike atferdsproblemer. Det er synd det så å si ikke gjøres noenkartlegging av forekomst av atferdsproblemer hos ulike raser.

Enkelte raseklubber krever at hunder er mentaltestet el. førde godkjennes brukt i avl. Disse testene er i utgangspunktet designet for åavgjøre om en hund er en egnet tjenestehund for politiet/militæret, og sierlite om hvordan hunden er egnet som en familiehund. Om atferd skal vektlegges iavlsarbeidet, bør det brukes eller designes en test egnet til formålet, spesieltfor familiehunder.

Jeg synes det er viktigå ta hensyn til dyrevelferdslovens krav om kompetanse og avl. Loven sier at en … skal ha kompetanse til den aktiviteten man utfører”. Og § 25 som sier at ”Avl skal fremmeegenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse”.

Driver man medhundeavl, må man ha kompetanse til det. Jeg synes det burde ligge noen krav fraNKKs side vedr avl. Skal man få et kennelnavn fra NKK, bør det ligge noen kravi bunn. Jeg synes ikke at det eneste kravet er at ingenandre har det samme navnet. NKK bør innføre et kvalitetssikringssystem. Etsystem som innebærer kunnskap og rutiner som ligger over lovverket.

Og hvis oppdretter følger disse kravene så kan vedkommendevære berettiget å bruke et kvalitetsstempel/logo. Denne bør fornyet jevnlig, f.eks hvert 5. år. Dette kvalitetssikringssystemet bør markedsføres godt slik atvalpekjøper lett finner de dyktigste oppdretterne. Et slikt system bør værefrivillig, men fordelen med systemet bør være så stor at det er attraktivt åkvalitetssikre seg.

Praktiske utfordringer

Å være selektiv i avlsarbeidet når vi har å gjøre med små populasjoner, vil være en utfordring mht innavlsproblematikk. Det gunstigste hadde vært å ha færre raser i vårt lille land. Men i praksis er det vanskeligda vi mennesker tiltrekkes av kuriositeter, og vil gjerne ha noe spesielt som få andre har.

Og hva gjør vi med raser som har store velferdsproblemerbare ved å eksistere slik de er i dag? Kan vi forby enkelte raser her i landetfordi de har store velferdsproblemer pga overtyping, arvelige lidelser elleratferdsproblemer?

Veien videre

Jeg synes god kartlegging som et godt avlsarbeid kan baserespå er viktig for dyrevelferd. Samtidig må en gjøre valpekjøpere i stand til åvelge riktig rase med relevant og riktig informasjon, og de må gjøres i standtil å velge dyktige oppdrettere.

Mitt håp er at NKK, Veterinærhøgskolen, UMB, Forskningsrådet,Veterinærinstituttet, Mattilsynet osv tar dette på alvor og gjør noe med deutfordringene som er.

Relevant informasjon

Fra utlandet