Vi snakker forbi hverandre

I helgen var jeg på HiNT og foreleste på første samling i Innføring i Hundefag. Etter forelesning har vi sosialt samvær og det blir jo som vanlig en del diskusjoner om hund,  trening m.m.

Etter en relativt frisk diskusjon var vi enige om at vi snakket veldig forbi hverandre og konkluderte med at det var fordi vi så verden med ulike briller på og vi la forskjellig i de ulike ord og uttrykk. I bunn og grunn var vi egentlig ikke så uenige, men bruken av ord og tolkningen av disse gjorde at vi misforsto og snakket forbi hverandre.

Vi er ganske nøye i dette studiet at man skal lære ordene og hvordan de er definert. Jeg regner med at vi etterhvert vil være mer enige om ords betydning og at vi kan ta diskusjonene et hakk videre.